12.03.20 DI Digital Nyheder

Håndtering af corona er en fælles opgave

Som den øvrige del af erhvervslivet, skal vi forholde os til og træffe forholdsregler med henblik på at beskytte medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i forhold til smitten. Men vigtigst af alt - vi skal gøre det sammen.

Corona-virussen påvirker hele samfundet dybt. I takt med, at antallet af smittede stiger dag for dag, og spredningen bliver større, stiger risikoen også for virksomhederne.

Aflyste konferencer, tomme fly og svigtende forsyningskæder er kun begyndelsen på nogle af de store udfordringer, danske virksomheder står over for. Når virksomhederne i stadig større grad må sende både syge og raske medarbejdere hjem vil det få store konsekvenser både for den enkelte og for virksomheden.

I den forbindelse har regeringen efter at have rådført sig med bl.a. DI præsenteret tre konkrete tiltag, der skal være med til at holde hånden under danske virksomheder. Bl.a. udskydes fristerne for skatte- og momsbetaling og regeringen nedsætter en corona-enhed, hvor de vil følge situationen nøje i samarbejde med arbejdsmarkedets partner, herunder DI.

Det er en nødvendig start. DI er i tæt dialog med regeringen og myndighederne for at sikre, at også danske virksomheder, danske arbejdspladser og dansk økonomi kommer bedst muligt igennem krisen. Vi arbejder hårdt for yderligere hjælpeinitiativer. For løbende at kunne informere regeringen om, hvordan corona påvirker erhvervslivet, har vi brug for jeres input. I er derfor meget velkomne til at skrive til mig på chhn@di.dk med eventuelle konsekvenser, I oplever af corona-virussen. Vi modtager også meget gerne forslag til hjælpeinitiativer.

Som den øvrige del af erhvervslivet, skal I forholde jer til og træffe forholdsregler med henblik på at beskytte medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i forhold til smitten.

I DI har vi også lavet et overblik over, hvordan du skal forholde dig til corona-virussen, lige som vore dygtige personalejurister sidder klar med svar på spørgsmål, du måtte have i forhold til personalejura på jura@di.dk eller på tlf. 3377 3377 (ml. 8.00 - 17.00). Læs mere om det her.

I forhold til vores egne arrangementer og møder i DI, så aflyser eller udskyder vi alle ikke-kritiske møder. Hvor det giver mening, bruger vi selvfølgelig digitale værktøjer til at holde hjulene i gang.

Vigtigst er det, at vi tager situationen alvorligt, har respekt for myndighedernes henstillinger og løfter i flok som samfund for at mindske skaden.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold