11.06.20 DI Digital Nyheder

Dansk Byggeri og Dansk Industri samler kræfterne – også om digitaliseringen

Dansk Byggeri og Dansk Industri slår pjalterne sammen, og bliver dermed den suverænt største erhvervsorganisation i Danmark, som fremover kan tale med endnu større politisk tyngde. Samtidig banes vejen for, at byggeriets enorme digitaliseringspotentiale kan udfoldes endnu mere med blandt andet robotter og IoT.

DI’s generalforsamling stemte i går for en sammenlægning med Dansk Byggeri, og dermed bliver organisationens 5.700 medlemsvirksomheder en del af DI’s medlemsskare. Det resulterer i en markant styrkelse af DI, der cementerer sin position som Danmarks klart største erhvervsorganisation.

Det er til glæde for hele DI’s medlemsskare, der fremover kan nyde godt af en stærkere politisk organisation, som kommer endnu tættere på sine medlemmer.

Det er også til glæde for hele digitaliseringen af Danmark og særligt for digitaliseringen af byggebranchen og byggeriet. Sammenlægningen medfører et tættere samarbejde mellem bygge- og teknologivirksomheder, og dermed kan byggeriet i endnu højere grad gøre brug af digitale løsninger.

Vi har allerede set, hvordan digitale løsninger skaber vækst og fremgang for byggevirksomheder.

Eksempelvis har it-virksomheden EG skabt et it-integreret sagsstyringssystem for håndværkervirksomheden Wils, der fik vokseværk og gik fra 16 til 80 ansatte. Et andet eksempel er arkitektvirksomheden, Årstiderne Arkitekter, som efter finanskrisen spurgte sig selv, hvordan man kunne gøre det billigere for lejeren at fraflytte sin bolig. Svaret var at digitalisere og samle al bygningsdata på en platform, der gjorde det muligt for udlejer og lejer at spare 20-40 pct. på en fraflytning.

Potentialet er dog endnu større. En analyse fra McKinsey viser, at produktiviteten vil stige med 20% fra 2020 til 2025 i de byggevirksomheder, der digitaliserer deres forretning, imens produktivitetsstigningen udebliver for de virksomheder, der fravælger digitalisering. Særligt robotter kan i højere grad anvendes til tunge løft og nedslidende arbejde, imens IoT kan forbinde byggeriets mange fysiske enheder og indsamle data, der kan forbedre virksomhedernes forretningsprocesser.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold