17.09.20 DI Digital Nyheder

Stadig flere digitale talenter søger mod Danmark – men vi har behov for endnu flere

En ny analyse udført for Digital Hub Denmark, som DI er partner i, kortlægger Danmarks digitale talentmasse, og tager temperaturen på Danmarks evne til at tiltrække udenlandsk talent.

Blandt konklusionerne er, at selvom Danmark har forbedret sin evne til at tiltrække udenlandske specialister,  er der fortsat stor mangel på it-specialister i de danske virksomheder. En fjerdedel af organisationer og myndigheder får ikke dækket deres digitale kompetencebehov.

Udenlandske kræfter trækker læsset

I 2019 var der 167.200 digitale talenter i Danmark, hvilket er 12% flere end i 2016. Samtidig er antallet af udenlandske digitale specialister i Danmark steget 48% siden 2016. En stor andel af de udenlandske specialister har indisk oprindelse, men vi har også mange talenter fra Tyskland, Rumænien, Storbritannien og Polen. Selvom der er danske digitale talenter, der drager mod udlandet, er vi siden 2014 gået fra at være nettoeksportører til nettoimportører af digitale talenter. Det glæder chefkonsulent i DI Digital Bo Wiberg, at de senere års målrettede indsats for at gøre Danmark til et attraktivt sted at slå sig ned som it-specialist ser ud til at have effekt: ”Selvom vi er et stykke vej fra at komme den store udfordring med manglen på it-specialister til livs, er det en rigtig god nyhed for den digitale udvikling i Danmark, at Danmark er blevet en mere populær destination for digitale specialister.”

Flere ting bremser trafikken af talenter til Danmark

Rapporten peger på nettotilstrømningen af udenlandske digitale specialister som nøglen til at opruste Danmark som digitalt foregangsland. Det er derfor positivt, at rapporten dokumenterer, at Danmark rangerer højt på internationale lister over attraktive destinationer for talentfulde professionelle. Her vægtes gode opholdsordninger, faglig udfordring og København som brand højt. Virksomhederne oplever dog stadig problemer med at rekruttere udenlandsk talent, og rapporten identificerer flere faktorer, der modarbejder en øget tilstrømning.

Blandt andet hindrer bureaukratisk langsommelighed og administrativt besvær virksomheder i at ansætte digitale talenter, særligt fra ikke-EU-lande, og virksomhederne oplever også et manglende kendskab til danske tech-økosystemer blandt kandidater. Både virksomheder og talenter nævner problemer med social integration som en barriere for fastholdelsen af udenlandske talenter i Danmark. Det er svært for expats at blive venner med danskerne og føle sig som en del af samfundet.

”Selvom rapporten rummer gode nyheder sætter den også en tyk streg under, at virksomhederne fortsat har svært ved at rekruttere it-specialister, og at vi i de kommende år derfor skal arbejde ihærdigt på at rydde endnu flere barrierer af vejen”.  – Bo Wiberg, chefkonsulent DI Digital

Indsatsområder

Rapporten peger en række konkrete indsatsområder som kan fremme tilstrømningen, herunder et forsat og øget fokus på branding af danske tech-økosystemer, oprettelse af flere regionale centre til at hjælpe expats med integration, samt øvrig reformering af rammebetingelser og lovgivning på området. Det sidste er særligt interessant taget i betragtning af, at den store vækst i tilstrømningen siden 2016 opblomstrende i kølvandet på en større reform af immigrationslovgivningen.

Du kan læse analysen her.

Skrevet af:

Bo Wiberg