01.10.21 DI Digital Nyheder

Anbefalinger om digitalisering kan skabe et stærkere Danmark

Danmark kan blive et endnu bedre samfund for borgere og virksomheder, hvis de nye anbefalinger fra regeringens digitaliseringspartnerskab bliver ført ud i livet. Sådan lyder kommentaren fra Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, efter at partnerskabets anbefalinger blev præsenteret i dag.

Partnerskabet er kommet med 46 forslag, som skal medvirke til at løse samfundets helt store udfordringer gennem digitalisering – med bl.a. grøn omstilling, en velfungerende sundhedssektor og et driftigt digitalt erhvervsliv. DI har været repræsenteret i digitaliseringspartnerskabet ved adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og branchedirektør i DI Digital, Rikke Hougaard Zeberg.

- Det her handler om at gøre livet lettere og enklere for os alle sammen – for borgere og virksomheder og for alle medarbejderne i både den offentlige og private sektor. Digitale værktøjer lige fra apps, Teams og robotter er en af de vigtigste forklaringer på, at vi klarede pandemien bedre end de fleste, og på at vores virksomheder er kommet styrket ud af krisen.

- Det er et window of opportunity. De kommende generationer vil bebrejde os, hvis ikke vi griber de muligheder, vi har nu – både når det gælder teknologi og digitalisering. Vi må ikke lade den mulighed gå forbi os. Vi skal bruge teknologien bedre og i større omfang, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI-direktøren fremhæver anbefalingen om bedre adgang til og øget brug af data – til gavn for både borgere og virksomheder.

- Vi skal bruge de mange data fra bl.a. sundhedssektoren til at blive klogere og dygtigere, og vi skal være mere ambitiøse med brugen af data til at skabe nye og innovative produkter og til at hjælpe os med den grønne omstilling.

- Kontakten mellem borgerne og det offentlige kan blive endnu bedre og mere personlig, hvis vi stepper op med brugen af digitale værktøjer og data, siger Lars Sandahl Sørensen.

”Min virksomhed”, hedder en af anbefalingerne, som er en helt ny løsning med nemmere og smartere måde, som virksomhederne møder det offentlige på.

- Virksomhederne er pålagt at komme med et hav af rapporteringer og indberetninger til alle mulige offentlige myndigheder. Vi skal bruge digitalisering til at fjerne bøvlet og de tunge administrative processer, som dræber virkelysten, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI-direktøren hæfter sig også ved partnerskabets anbefalinger om at tilvejebringe de kompetencer, som er stærkt efterspurgte til digitaliseringen i erhvervslivet.

- Vi skal have gjort noget ved den akutte mangel på kvalificeret arbejdskraft, der i dag er den væsentligste hæmsko for virksomhedernes vækst. Partnerskabet kommer bl.a. med forslag om, at alle kvalificerede ansøgere skal have plads på it-uddannelserne, at vi får løftet efteruddannelserne, og vi skal have flere it-lærlinge ud i virksomhederne., siger Lars Sandahl Sørensen.

DI glæder sig også over ideen om en nyskabelse i form af et kommende ”Digitaliseringsråd”, som skal sikre et stærkt samarbejde om fortsat digitalisering – til gavn for borgere, virksomhederne og samfundet.    

- Regeringen skal have tak for initiativet. Statsministeren skød det i gang på DI Topmødet i 2020, hvor Mette Frederiksen lancerede arbejdet med en fælles digitaliseringsstrategi for Danmark. Nu har en lang række virksomheder og organisationer arbejdet ihærdigt på at komme med nogle helt konkrete anbefalinger. Nu er det vigtigt, at ideerne bliver gennemført, siger Lars Sandahl Sørensen.

Relateret indhold