FOTO: Colourbox

14.10.21 DI Digital Nyheder

Nyt værktøj fra Dataetisk Råd skal hjælpe virksomheder i gang med dataetik

I takt med at brugen af data og ny teknologi vokser, er det vigtigere end nogensinde at tage stilling til digital ansvarlighed. Det er afgørende, at udviklingen sker på en ansvarlig måde, hvor digitaliseringens fordele afvejes med dens ulemper.

Dataetik er et emne, som mange virksomheder og organisationer bør forholde sig til, men som det kan være svært at komme i gang med.

Det nye værktøj fra  Dataetisk Råd kaldes ”Dataetik – Sådan gør du” og har det tilhørende Dataetiske Canvas. Dataetisk Råd har med værktøjet udviklet et bud på en metode, som er let at anvende og kan bruges til både de mindre daglige beslutninger og til de større strategiske valg. Værktøjet kan anvendes ad hoc eller indarbejdes i en dataetisk politik eller vision. Værktøjerne guider dig igennem dataetiske dilemmaer, ved at give inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille dig selv og andre, når I i virksomheden arbejder med konkrete dataetiske problemstillinger. Værktøjet skubber fordele, ulemper og utilsigtede konsekvenser frem i lyset og anviser en systematisk måde at tage beslutninger på et mere kvalificeret grundlag. Find værktøjerne her.  

”At beskæftige sig med etik er formentlig ikke dagligdagen for de fleste virksomheder, men der er i stigende grad brug for, at virksomhederne i en tid, hvor digitalisering og brug af data er hverdag, tager stilling til hvordan og til hvad, de bruger data. Hvis vi skal bruge digital ansvarlighed som et konkurrenceparamenter for virksomheder i Danmark – og det skal vi -, er der også brug for at hjælpe virksomhederne i gang med at tænke ansvarlighed og etik i en digital kontekst. Vi er derfor glade for, at Dataetisk Råd har udviklet et nyt konkret værktøj, der kan hjælpe virksomhederne på vej”, siger Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør i Digital Digital.

DI afholder sammen med Dataetisk Råd, D-mærket og Rådet for Digital Sikkerhed en konference om, hvordan man konkret arbejder med dataetik den 2. november 2021. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk

Relateret indhold