FOTO: Colourbox

24.11.21 DI Digital Nyheder

Det nye Digital Post udskydes til 2022

Det nye Digital Post skulle træde i kraft fra den 30. november 2021, men nu udsættes det til første kvartal 2022. Indtil vil både borgere og virksomheder modtage Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de gør nu.

Det Digital Post vil først blive iværksat i begyndelsen af det nye år. Grunden til dette er, at sygdomssituationen i det danske samfund på nuværende tidspunkt stiller høje krav til, at borgere og virksomheder kan modtage Digital Post om sundhedsfaglig information til en hver tid. Sundhedsvæsenet er i forvejen presset, og det er afgørende at kunne sende coronarelateret Digital Post uforstyrret og pålideligt ud til borgere.

Grundet de driftsforstyrrelser, som overgangen til det nye Digital Post vil medføre i en kortvarig periode er derfor ikke fordelagtigt på det planlagte tidspunkt. Derfor udskydes lanceringen. Der vil findes et nyt tidspunkt for lanceringen og tidspunktet vil blive annonceret i december. 

Læs mere om Det nye Digital Post og grunden til udskydelse fra Digitaliseringsstyrelsen her

Relateret indhold