08.04.21 DI Digital Nyheder

350 millioner kroner skal løfte dansk forskning i kunstig intelligens til nye højder

Et nyt pionercenter for forskning i kunstig intelligens forventes at åbne i slutningen af 2021 i København. Med en finansiering på godt 350 millioner kroner skal centret bedrive verdensklasseforskning i kunstig intelligens med fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design. Centeret bliver den mest ambitiøse satsning på forskning i kunstig intelligens nogensinde på dansk jord.

Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN skal i samarbejde med danske universiteter etablere det hidtil største forskningscenter i Danmark om kunstig intelligens. Med 350 millioner kroner i ryggen fra fondene samt deltagelse fra forskere fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet, skal resultaterne bringe Danmark helt i front internationalt

Centret skal efter planen ledes af Københavns Universitet med forankring i Datalogisk Institut (DIKU) og den verdensførende amerikanske AI-forsker, Serge Belongie, som i dag er professor og prodekan på Universitetet Cornell Tech i USA. Han ansættes som professor på DIKU.

Forudsigelse og forebyggelse af sygdomme, overvågning af klimaforandringer og biodiversitet samt energi og infrastruktur, er tre ud af i alt 10 væsentlige samfundsudfordringer, som pionercentrets forskning vil blive centreret omkring.

Branchedirektør for DI Digital og digitaliseringspolitisk chef Rikke Hougaard Zeberg er begejstret for udsigten til et forskningsmiljø i verdensklasse inden for kunstig intelligens i Danmark: ”Kunstig intelligens kommer til at få en enorm betydning for vores samfund og vil forandre måden, vi driver virksomhed på, hvordan vi indretter vores velfærdssamfund og blive en nøgle til, hvordan vi løser verdens klimaproblemer. I den digitale branche er vi glade for, at fonde og universiteter sætter barren højt for forskningen på dette område, og vi står klar til at bidrage og samarbejde.”

Ud over de ”hårde” discipliner inden for kunstig intelligens så som virtual reality, machine learning og deep learning skal pionercentret også arbejde indgående med de etiske aspekter i AI og, hvordan man designer teknologier bygget på kunstig intelligens, så de bliver accepteret og forstået af de mennesker, som skal bruge dem.

Fakta om pioner-centret

Pionercentret sigter efter at skabe samfundsmæssig impact inden for 10 områder:
- Biotech, life- og sundhedsvidenskab
- Overvågning af klima og biodiversitet
- Lighed i sundhedsvæsnet
- Uddannelse, økonomisk vækst og entreprenørskab
- Krisehjælp, verifikation og validering af informationer
- Energi og infrastruktur
- Sikkerhed, etik og retssikkerhed
- Den offentlige sektor
- Det sociale område

Centrets syv forskningsgrupper skal beskæftige sig med følgende underområder:
- Causality and explainability
- Extended reality
- Fine-grained analysis
- Learning theory and optimization
- Signals and decoding
- Speech and language
- Networks and graphs

Relateret