Stine Nørgaard Christensen og Josephine Arnfred studerer Statskundskab på Københavns Universitet

19.04.21 DI Digital Nyheder

Vinder af Big Data Award: Kvindelige rollemodeller skal fremhæves

Epinions Big Data Award i 2021 går til Stine Nørgaard Christensen, student hos DI Digital, og Josephine Arnfred, som med deres artikel sætter fokus på, hvordan digitale kvindelige rollemodeller kan tiltrække flere kvinder til STEM-fagene.

Epinion indstiftede med Københavns Universitet i slutningen af 2020 to priser i projektet "Indsigter", som skulle belønne de studerende, som bedst kunne formidle deres faglige indsigter i kronikform til modtagere udenfor akademia.

Vinderne af Epinions Big Data-pris i 2021 for bedste artikel baseret på kvantitativ metode er Stine Nørgaard Christensen, student hos DI Digital, og Josephine Arnfred, som begge studerer statskundskab på Københavns Universitet. De vinder med kronikken ”Kvindelige rollemodeller skal fremhæves, hvis vi vil have flere kvindelige ingeniører og dataloger”, som er baseret på deres bachelorprojekt.

Kronikken behandler den kønslige ubalance i STEM-uddannelserne og muligheden for at tiltrække flere kvindelige studerende gennem brugen af digitale kvindelige rollemodeller. Kronikørerne skriver:

Underrepræsentationen af kvinder [kan] betyde, at erhvervslivet går glip af en stor mængde potentiale og talent, der ellers kunne have været med til at skabe stor værdi for Danmark. Samtidig tyder den stigende teknologiske samfundsudvikling på, at vi kommer til at opleve mangel på arbejdskraft uddannet indenfor STEM, og en højere andel af kvindelige ansøgere kan være med til at lukke dette hul.”

I undersøgelsen, som kronikken er baseret på, præsenteres 1.323 kvindelige gymnasieelever for mandsdominerede uddannelser i et spørgeskema. Resultaterne peger i den forventede retning: De kvindelige gymnasieelever er gennemsligt mere interesserede i at læse en STEM-uddannelse, hvis den præsenteres af en kvindelig studerende frem for enten en mandlig studerende eller blot en upersonificeret uddannelsesbeskrivelse. 

Dette er en vigtig kendsgerning i en tid, hvor den digitale omstilling i Danmark er under pres på grund af stor efterspørgsel efter bl.a. elektronikingeniør-uddannede (se ny analyse fra DI Digital). Veluddannede med kompetencer inden for elektronik er afgørende, fordi der er skarp konkurrence med andre lande som skubber på den digitale udvikling.

Kroinkkens budskab er klart, og den mulige løsning på at tiltrække flere kvindelige studerende opsummeres i sidste sætning i kronikken:

Hvis vi som samfund ønsker at gøre op med den vedvarende kønslige ubalance på de uddannelser, der både aflønnes højt og som der kommer et stigende behov for i fremtiden, skal institutioner og organisationer altså til at få kameraet frem og sætte kvindelige rollemodeller i fokus.”

Stine og Josephine vinder desuden Indsigters samlede Bachelorpris. Læs mere her.

Læs kronikken her.

Relateret indhold