24.06.21 DI Digital Nyheder

DI Digital: 10 nye anbefalinger - robotter skal løfte dansk konkurrenceevne

En langt større anvendelse af robotter i både det private og det offentlige kan give den danske konkurrenceevne et løft. Det mener DI Digital, som er Dansk Industris branchefællesskab for landets it- og elektronikvirksomheder. DI Digital kommer nu med 10 nye anbefalinger til, hvordan Danmark for alvor kan få sat robotterne i arbejde og bl.a. forbedre arbejdsmiljøet.

- Vi skal øge incitamentet til at investere i robotteknologi. Her foreslår vi bl.a., at man genetablere ordningen fra Fonden for forebyggelses og fastholdelse, således at virksomheder og myndigheder kan få midler til bedre arbejdsmiljø igennem fx robotteknologi. Derudover peger vi på mulighed for straksafskrivning af investeringen i robotteknologi, da det også vil gøre det mere attraktivt for danske virksomheder, siger Rikke Hougaard Zeberg.

DI Digital nedsatte en robot taskforce i 2020, som  er kommet med en række anbefalinger til,  hvordan Danmark, både i virksomhederne og i det offentlige kan blive bedre til og få lettere adgang til robotteknologien. Automatisering og digitalisering er højt på agendaen i samfundet, og der ligger et stort potentiale i øget produktivitet og konkurrenceevne, specielt i danske SMV’ere.

17 virksomheder deltog i arbejdet i taskforcen, og det er resulteret i konkrete 10 anbefalinger, hvor en del af dem er med i DI’s digitaliseringspolitiske udspil. Anbefalingerne dækker lige fra forslag til økonomiske incitamenter ift. investeringer i robotter til større fokus på uddannelser til en offentlig sektor der skal være mere imødekomne overfor robotteknologien, der kan understøtte fx sundhedssektoren.

- Danmark har et godt tag i robotteknologien, og det skal vi gerne blive ved med. Derfor er det ekstremt vigtigt, at virksomhederne har adgang til de rette kompetencer, så vi fortsat kan være med helt fremme i den globale konkurrence. Som vi peger på i mange andre sammenhænge, skal der flere igennem STEM uddannelserne, men der skal også et generelt fokus på robotteknologi på tværs af uddannelserne, fortsætter Rikke Hougaard Zeberg.

Coronakrisen har i høj grad sat fokus på digitalisering, og hvor vigtigt det har været for Danmark, at vi på rigtig mange parametre ligger godt til i et internationalt perspektiv.

- Vi skal ride videre på den digitale bølge, der er lige nu, så det er vigtigt, at politikerne hjælper til med at sætte de rigtige rammer for øget anvendelse af robotteknologi. Det skal også ske i den offentlige sektor, herunder specielt sundhedsvæsnet. Der skal være en større åbenhed overfor ny robotteknologi, som kan hjælpe med effektiviseringer i en sektor, der i den grad har været presset under coronakrisen, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Se case fra MiR ift. at robotter overtager tunge rutineopgaver i sundhedssektoren.

Potentialet er stort i SMV’erne

Godt 10 pct. af de danske virksomheder anvender robotter, hvilket placerer Danmark i top 3 i EU sammen med Spanien og Finland. Det er i høj grad de store virksomheder og indenfor industri, der anvender robotteknologi. Det viser en tidligere DI Digital analyse fra 2020.

-  Danmark ligger godt i internationale sammenligninger, men det er utroligt vigtigt, at det ikke bliver en sovepude. I tallene ses det, at specielt de danske SMV’ere afholder sig fra at anvende robotteknologi, men også andre brancher end industrien bør se robotteknologi som en del af deres digitaliseringsproces, så det er her vi skal sætte ind, afslutter Branchedirektør i DI Digital Rikke Hougaard Zeberg.

DI Digital har oprettet et netværk for robotteknologi i samarbejde med Fremstillingsindustrien, som havde opstartsmøde d. 20 maj 2021.

Robotanbefalingerne:

 1. Forebyggelsesfonden skal give støtte til robotter, der mindsker nedslidning
 2. Straksafskrivning af investeringer i robotteknologi
 3. Kortlægning af forskningsprojekter med robotteknologi
 4. Robotkomite – hvor skal Danmark satse
 5. Ingeniører (STEM: robotteknologi) plus generelt kendskab på andre uddannelser Ift. brugere
 6. Slip universiteterne fri og løsne op for universiteternes krav til IP rettigheder
 7. Styrkelse af national robotklynge – også med fokus på eksport
 8. Hjælp til ansøgninger af EU midler
 9. Innovationscentre skal hjælpe med match making udenfor Danmark
 10. Sundhedssektoren skal opprioritere tid ift. implementering af robotteknologi
Joachim Nørgaard Strikert

Joachim Nørgaard Strikert

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4844
 • Mobil +45 2337 9259
 • E-mail jons@di.dk

Relateret indhold