28.07.21 DI Digital Nyheder

DI Digital: Bekymrende med lavere optag på it-uddannelser

Tilbagegang i optag på it-uddannelser er ikke løsningen på de massive rekrutteringsvanskeligheder inden for it i Danmark, mener DI Digital, som er Dansk Industri branchefællesskab for it-, tele- og elektronikvirksomheder.

Der er hårdt brug for flere it-uddannede til at løfte den fortsatte digitalisering af virksomhederne og det danske samfund, og derfor vækker det bekymring i DI Digital, at færre unge er blevet optaget på it-uddannelserne, omend det er et lille fald sammenlignet med sidste års historisk høje optag.

- Vi skal stadig arbejde på at forbedre vores samfund med digitalisering, og virksomhederne skal tage endnu flere digitale løsninger i brug for at forblive konkurrencedygtige. Derfor er det bekymrende, at færre unge starter på en it-uddannelse, når sommerferien er forbi, siger fagleder i DI Digital, Mette Smith Thastum. I alt er 6.901 blevet optaget på landets it-uddannelser.

Den digitale udvikling buldrer derudad og skaber forandringer i alle dele af samfundet samtidig med, at det er nøglen til at løse store samfundsmæssige udfordringer på klimaområdet, sundhedsområdet osv. Men ifølge DI Digital er det en væsentlig forhindring for at kunne få det fulde udbytte af de digitale muligheder, at især it-virksomhederne fortsat oplever rekrutteringsvanskeligheder.

- Det er simpelthen alt for svært at få de it-specialister, der skal udvikle og bygge de nye digitale løsninger. Bl.a. softwareudviklere, programmører og it-arkitekter er en mangelvare som is på en varm sommerdag. I 2020 meldte syv ud af ti it-virksomheder med over ti ansatte, der forsøgte at rekruttere it-specialister, ifølge Danmarks Statistik, at de havde rekrutteringsvanskeligheder, siger Mette Smith Thastum.

Antallet af optagede på it-uddannelserne er faldet sammenlignet med 2020. Niveauet i 2020 var dog højere end tidligere år, bl.a. fordi regeringen i forbindelse med coronakrisen oprettede en del nye studiepladser på bl.a. it-uddannelserne. Det medførte en mærkbar stigning i forhold til tidligere år, som dog ikke holdt i 2021.

Ser man på kønsfordelingen, er det en stor udfordring, at der generelt er for få kvinder på it-uddannelserne. I de nye optagelsestal fremgår det dog, at andelen af kvinder optaget på it-uddannelserne er marginalt større i 2021 end i 2020 med en stigning fra 29 pct. i 2020 til 30 pct. i 2021.

- Det er glædeligt, at kvinder i højere grad end for f.eks. fem år siden vælger disse studier. Større mangfoldighed giver flere talenter og bedre teknologiske løsninger. Men vi er ikke i mål, kan vi nu se med de nye tal, og rekrutteringsudfordringerne er fortsat massive, så det kræver en mere målrettet indsats at komme problemerne til livs.

Yderligere oplysninger fås hos Mette Smith Thastum, tlf. 3024 0644,mail mest@di.dk

Sofia Boskovic
Skrevet af:

Sofia Boskovic

Mette Smith Thastum

Mette Smith Thastum

Fagleder for digitalisering og offentligt privat samarbejde

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk

Relateret indhold