19.01.21 DI Digital Nyheder

Nyt forum skal øge virksomhedernes digitale sikkerhedsniveau

Regeringen sammenlægger det nuværende Virksomhedsråd for it-sikkerhed og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed med henblik på at skabe en mere strømlinet og effektiv indsats for at øge virksomhedernes digitale sikkerhedsniveau. Det nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed skal højne særligt små og mellemstore virksomheders digitale sikkerhed.

I takt med at danske virksomheder udnytter digitaliseringens potentiale stiger risikoen for cyberangreb. Behovet for at øge fokuserede sikkerhedstiltag er blandt andet beskrevet i Erhvervsstyrelsens analyse Digital Sikkerhed i Danske SMV’er, som viser, at hver fjerde danske SMV ikke har implementeret helt grundlæggende tekniske sikkerhedstiltag. Det er essentielt, at danske virksomheder har et digitalt sikkerhedsniveau, der er tilstrækkeligt i forhold til deres systemer og følsomme data, for at sikre gode forudsætninger for ansvarlig digitalisering.

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed skal være med til at understøtte, at dansk erhvervsliv fortsat udvikler sig i en positiv retning inden for det digitale sikkerhedsområde, så der bl.a. fortsat er tillid til erhvervslivets digitale løsninger. Forummet er en vigtig samarbejdskonstellation, da det fastholder et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv og hermed sikrer et indblik i og kendskab til erhvervslivets udfordringer inden for digital sikkerhed.

Forummet består af femten medlemmer, herunder en formand, seks organisationsrepræsentanter fra dansk erhvervsliv, en repræsentant fra fagbevægelsen og syv fageksperter inden for det digitale sikkerhedsområde. Her er Morten Rosted Vang, fagleder for digital ansvarlighed og cybersikkerhed, udpeget som repræsentant for DI. 

”Det er positivt, at regeringen tager initiativ til at strømline deres organisering af dialogen med erhvervslivet på it-sikkerhedsområdet. DI ser frem til at fortsætte med at tale erhvervslivet sag i udviklingen af regeringens initiativer på området. Der er fortsat en stor opgave med at styrke erhvervslivets muligheder for at skabe bedre it-sikkerhed – særligt når vi taler SMV’er”, siger Morten Rosted Vang, fagleder for digital ansvarlighed og cybersikkerhed i DI.

Erhvervsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at det nye forum også vil fokusere på at gøre digital sikkerhed til en styrkeposition for dansk erhvervsliv, så virksomhederne kan realisere Danmarks digitale vækstpotentiale på sikker vis i takt med, at virksomhederne kan opleve konkurrencefordele i kraft af deres høje digitale ansvarlighedsniveau.

Stine Nørgaard Christensen
Skrevet af:

Stine Nørgaard Christensen