10.02.21 DI Digital Nyheder

Ti millioner skal styrke danske virksomheders it-sikkerhed

Industriens Fond har bevilliget 10,4 millioner kr. til løft af cybersikkerhed i virksomheders digitale løsninger.

Bevillingen går til projektet “Security by Design in Digital Denmark”, som er et samarbejde mellem DTU Compute, Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Erhvervshus Midtjylland, Alexandra Instituttet og Industriens Fond.

Projektets målsætning er at gøre danske virksomheder bedre til at tænke sikkerhed ind i hele processen med softwareudvikling. Uden at det kommer på tværs af deres tradition for at udvikle agilt lige fra start til levering og vedligehold. Begrebet hedder Security by Design (SbD) og handler om at integrere sikkerhed i den måde, som de digitale løsninger designes, skabes og vedligeholdes på. 

SbD handler ikke kun om de tekniske kompetencer, men også om processer og procedurer. At få succes med SbD kræver derfor, at virksomhederne gør en målrettet indsats for at skabe nogle grundlæggende ændringer. Det er afgørende, at ledelsen i danske virksomheder bakker op om dette projekt og allokerer ressourcer til det. 

”I dag er cybersikkerhed i meget høj grad afhængig af at minimere de menneskelige risici, som følger af, at det ofte er vores adfærd og valg, der er med til at gøre software og digitale produkter sikre eller usikre. Et mål for DI’s medvirken i projektet er at reducere de menneskelige risici, hvis ”Security by Design” bliver mere udbredt i virksomhedernes digitale løsninger. Man kan sige, at vi får mere strukturel it-sikkerhed med Security by Design fremfor at it-sikkerhed skal være en opgave for den enkelte", siger Morten Rosted Vang, fagleder for digital ansvarlighed og cybersikkerhed i DI.

Industriens Fonds Cybersikker-hedprogram

Industriens Fond arbejder målrettet på at styrke arbejdet med cybersikkerhed i danske virksomheder gennem en særlig indsats med tre fokusområder. Cybersikkerhed skal være et særligt konkurrenceparameter for danske digitale løsninger og produkter. Cybersikkerheden i små og mellemstore virksomheder skal løftes. Og danske virksomheder skal have bedre adgang til cybersikkerhedskompetencer.

Stefan Roy Friis Frederiksen
Skrevet af:

Stefan Roy Friis Frederiksen

Relateret indhold