FOTO: Gettyimages

31.01.22 DI Digital Nyheder

Ny blankmedieordning – hvad skal du gøre som virksomhed

Pr. 1. januar 2022 er der indført et nyt blankmedievederlag. Det betyder, at producenter, importører og forhandlere skal sikre, at der betales vederlag for smartphones, tablets, computere mv. der sælges til private.

Hvorfor?

Folketinget vedtog før jul en lovændring, der betyder, at private, der benytter en smartphone, tablet, computer mv., skal betale et vederlag til rettighedshavere, når de køber en enhed. Vederlaget skal modsvare den ret, man som privatperson har til såkaldt privatkopiering. Vederlaget går til at kompensere kunstnerne.

Satser

Harddisk ≤ 128 gb: 4,00 kr.
Harddisk > 128 gb: 16,00 kr.
Tablet: 45,00 kr.
Smartphone: 45,00 kr.
Bærbar computer: 45,00 kr.
Stationær computer: 45,00 kr.

Hvad betyder det for virksomhederne?

1) Salg til private: Er du en producent, eller importør af lagringsmedierne skal du sikre, at vederlaget opkræves, når der sælges til private eller til virksomheder, der videresælger til private. Du skal derfor tilmelde dig hos Copydan KulturPlus, der står for administrationen af ordningen. Hvis du som producent eller importør udelukkende sælger til virksomheder, skal du stadig tilmelde dig hos Copydan KulturPlus og indrapportere dit salg af lagringsmedier. Læs mere her.

2) Salg BtB: Det er muligt at handle vederlagsfrit når der er tale om salg der i sidste ende er til erhvervsbrug. Er du grossist eller forhandler, der ønsker at købe lagringsmedierne vederlagsfrit i Danmark med henblik på videresalg, skal du også tilmelde dig hos Copydan KulturPlus jf. ovenfor og dermed indrapportere dit salg af lagringsmedier. Dette gælder også selvom der ikke sælges til private og medfører, at du skal indrapportere dit salg uden vederlag.

Ved vederlagsfrit salg til dine kunder skal du sikre dig dokumentation for, at medierne ikke sælges eller udleveres til private. Graden af dokumentation afhænger af det enkelte salgsscenarie, og det er derfor vigtigt, at du som sælger sørger for, at der ikke kan opstå tvivl om hvorledes vederlagspligten er overdraget til kunden, hvis kunden skulle vælge at udlevere medierne til private.  

For at være helt sikker på at have dokumentationen i orden, kan du alternativt vælge at bede dine kunder om at registrere sig i Copydan KulturPlus’ godkendelsesordning. Når en kunde er registreret i godkendelsesordningen, overgår vederlagspligten til kunden, og du vil efterfølgende ikke kunne stilles til ansvar for kundens videre ageren. Registrering i godkendelsesordningen medfører ikke indrapporteringskrav til Copydan KulturPlus, men der er nogle vilkår for ordningen man skal være opmærksom på. Vilkårene for godkendelsesordningen fremgår her.  

3) Køb til erhvervsbrug: Køber du en computer, tablet, smartphone eller harddisk til din virksomhed til erhvervsmæssig brug så skal du ikke betale vederlag. Du kan derfor købe den uden vederlag så længe du sikrer dig og dokumenterer, at den ikke videresælges eller udleveres til privat brug. Du kan også anvende Copydans godkendelsesordning, men det er ikke et krav. Hvis du køber medierne med vederlaget betalt og kan fremlægge dokumentation herfor, kan du anmode om at få vederlaget tilbage.

4) Er du producent og indgår lagringsmedier i produktion af andre produkter er du ikke omfattet af vederlagspligten: Hvis du anvender lagringsmedier i din produktion af andre varer end dem der er omfattet af vederlagspligten, anses dette som værende erhvervsmæssig brug. Det betyder, at det ikke medfører indrapporteringskrav, hvis medierne udelukkende anvendes til produktion eller øvrig intern brug i virksomheden. Et eksempel er en kopimaskine med en harddisk. Når du indkøber lagringsmedier til din produktion, skal du følge vejledningen under 3).

DI’s holdning til blankmedievederlaget

I DI har vi gennem flere år været med til at drøfte denne ordning og har kritiseret den udformning, som vi ser nu. Vi mener den giver for meget administrativt bøvl for erhvervslivet. Der er tale om en ordning, hvor alene private brugere skal betale et vederlag, men det får alligevel administrative konsekvenser for erhvervslivet. Selv de virksomheder, som ikke sælger eller køber til privat brug, skal forholde sig til vederlaget.

DI støtter, at der sker en kompensation til kunstnerne i det omfang, der sker en privat kopiering. Men vi ser, at forbrugerne i mindre og mindre grad anvender den mulighed, fordi de i stigende omfang bruger streamingtjenester.

I DI opfordrer vi til, at man politisk jævnligt tager stilling til om niveauet for privatkopiering har nået et så begrænset niveau, så ordningen helt kan afvikles.

DI hører gerne om virksomhedernes erfaringer med denne ordning, så vi kan arbejde for at forbedre den – så meld gerne om dine erfaringer til nedenstående kontakt.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold