04.10.22 DI Digital Nyheder

Alt for mange SMVer har ikke tilstrækkeligt styr på deres cybersikkerhed

Erhvervsstyrelsen har igen i år udarbejdet en rapport, som gør status på niveauet af digital sikkerhed i danske SMV’er.

De nye tal viser desværre, at vi stadig ikke er i mål med at styrke it-sikkerheden i SMV’er.

Den manglende digitale sikkerhed i  SMV’er udgør et samfundsproblem  

44 pct. af SMV’erne har et for lavt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil, og derfor er de sårbare overfor fx ransomeware-angreb eller ondsindet software, som kan ødelægge virksomhedens data og forretningsgrundlag. Det fremgår af rapporten, at 17 pct. af SMV’erne har haft én eller flere it-sikkerhedshændelser i 2020. Og det kan være rigtig dyrt for mindre virksomheder, som ikke har uanet ressource til rådighed til hjælp, når skaden er sket. 

SMV’erne bør være meget opmærksomme på, at det i gennemsnit kostede 15 mio. kr. i 2022 at blive ramt af et cyberangreb. Og det handler ikke om, at man kun bliver ramt af cyberangreb, hvis man har særligt interessante data eller forretningsområder. Har dine data og systemer værdi for din virksomhed, har de også værdi for de cyberkriminelle Morten Rosted Vang, Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

Dataetik og sikkerhed supplerer hinanden godt

Den nye analyse viser, at de SMV’er som arbejder aktivt med dataetik, har implementeret flere it-sikkerhedsforanstaltninger, end de SMV’er som ikke har integreret dataetik i deres arbejdsgange.

”It-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik supplerer hinanden godt. Og jeg vil opfodre alle virksomheder til at gå i gang med Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse – D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj, som kan hjælpe med sikre at fx kunders oplysninger og andet data behandles sikkert og ansvarligt – og så har man også taget et stort skridt hen mod at blive D-mærket.”

Derudover er det nu en oplagt chance for at komme i gang med digital sikkerhed. Den populære SMV Digital pulje er genåbnet, hvilket betyder at SMV’er nu kan søge om 50.000 kr. til at styrke deres digitale sikkerhed eller ansvarlige dataanvendelse. Læs mere om hvordan her.

Behov for at nytænke indsatsen overfor SMV’erne

Det behøver ikke at være dyrt eller nødvendigvis kompliceret at styrke it-sikkerheden. Rapporten viser, at hver fjerde danske SMV hverken fortager systematisk opdatering af styresystemer eller tager backup af deres data. Det er to helt basale it-sikkerhedsforanstaltninger som er rigtig vigtige at have styr på.

Selvom der eksisterer mange gode råd og vejledninger til SMV’erne er det tydeligt, at indsatsover overfor SMV’erne bør styrkes og nytænkes. Derfor arbejder DI på at samle eksisterende initiativer og opbygge nye offentlig-private partnerskaber i regi af en SMV:CERT, som skal fungere som én proaktiv videns- og rådgivningsportal, hvor SMV’erne kan få hjælp til at hæve deres sikkerhedsniveau Morten Rosted Vang, Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed
Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk

Relateret indhold