07.04.22 DI Digital Nyheder

Fælles offentlig-privat front mod cybertruslen

Ny cybersikkerhedspagt er et offentligt-privat samarbejde om at gøre danske små- og mellemstore virksomheder til Europas mest cybersikre, så det passer med, at de også er Europas mest digitale virksomheder. Pagten indgås mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark, Forsikring & Pension, HK, IDA, Industriens Fond, IT-Branchen, SMVdanmark og Erhvervsministeriet.

Formålet med pagten er at skabe en ramme, der både udvikler og samordner initiativer på en måde, hvor det offentlige og private spiller sammen om en fælles agenda om at løfte danske SMV’ers digitale sikker-hedsniveau til det højeste niveau i EU. Danske virksomheders digitale sikkerhedsniveau skal gøres til en konkurrencefordel. 

Konkret skal pagten medvirke til at sikre:

 1. Sammenhæng og synergi mellem eksisterende og nye SMV-rettede indsatser på cybersikkerhedsområdet.
 2. Udveksling af data, viden og erfaringer, mhp. at skabe et nationalt dækkende billede af sikkerhedsituationen for SMV’erne.
 3. At der skabes nye samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor om at styrke SMV’ernes muligheder for at beskytte sig mod cyberangreb.

Overordnede principper for deltagelse i pagten

Ved deltagelse i pagten forpligter parterne sig til:

 • at bidrage til og tage ansvar for indfrielse af pagtens målsætninger,
 • at skabe synergi og sammenhæng på tværs af spor og indsatser,
 • at stille sig til rådighed for hinanden med viden, erfaringer og faglighed,
 • at igangsætte nye initiativer løbende, som er koordineret mellem pagtens deltagere,
 • at mødes halvårligt om hvad pagten sammen har skabt af resultater, samt at sikre samskabelse og synergi mellem igangværende og nye initiativer.

”Cybertruslen er reel, og den bliver ikke mindre. For at virksomhederne kan imødegå den store udfordring, er det bydende nødvendigt, at det sker i et offentligt/privat partnerskab. Vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal styrke vores cybersikkerhed.  På den måde er cybersikkerhed en holdsport, hvor vi skal samarbejde, bruge vores ressourcer strategisk og koordinere vores indsatser. Og modstanderholdet udvikler hele tiden deres strategi, metoder og forretningsmodel. Derfor skal vi også tænke i nye baner – også i samarbejdet på tværs af offentlig og privat. Det er en hovedårsag til, at DI er medstifter af den nye Cybersikkerhedspagt”, siger branchedirektør i DI Digital Rikke Hougaard Zeberg.

Der er særligt to områder, hvor DI i regi af pagten vil sætte sig spidsen og tage ansvar for, at der bliver skabt nye initiativer, der styrker SMV’ernes kamp mod cybertruslen.

For det første har DI særligt arbejdet for etableringen af en ny offentlig-privat SMV-CERT, der skal hjælpe SMV’erne i kampen mod cyberkriminelle. Det kræver et tæt offentlig-privat samarbejde at realisere og er derfor et oplagt initiativ i regi af Cybersikkerhedspagten. Dernæst skal politiets muligheder og ressourcer til at efterforske cyberkriminelle styrkes og gentænkes i samarbejdet med den private sektor. 

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

 • Direkte +45 3377 4707
 • Mobil +45 2291 5081
 • E-mail morv@di.dk

Relateret indhold