01.04.22 DI Digital Nyheder

Ny sundhedsreform savner offentlig-privat samarbejde og digitale ambitioner

Regeringen fremlagde den 15. marts et udspil til en ny sundhedsreform. Reformen har flere gode takter, men i DI savner vi kvalificerede bud på, hvordan vi sikrer sundhedsvæsenet i fremtiden.

Det er efterhånden velkendt, at vi ser ind i et stigende pres på vores velfærdssamfund frem mod 2030. Vi bliver flere ældre, og derfor kommer der flere og flere patienter i sundhedsvæsenet. Det er der ganske enkelt ikke hænder nok til at håndtere i den offentlige sektor. Status quo skal ændres, og vi skal blive meget bedre til at tænke nye muligheder ind – på tværs af de offentlige myndigheder og virksomhederne – hvis vi fremadrettet skal sikre et sundhedsvæsen, som skal kunne levere gode behandlinger til flere. Og det skal vi bruge digitaliseringen til.

Vi skal have et sundhedsvæsen, hvor vi har tid til patienterne og kan sikre en god behandlingskvalitet. Det kræver, at vi gør brug af teknologier som kunstig intelligens, RPA og hjælperobotter. Teknologierne kan f.eks. bruges til hurtigere og sikre diagnoser, telemedicin hjemmefra og hjælp til både lette og komplicerede operationer. Men det kræver, at de nye sundhedshuse er digitaliseringsparate, og at de som standard kan tilbyde telemedicinske løsninger, så patienter behandles i eget hjem eller det lokale sundhedshus i stedet for at blive indlagt på et sygehus. Til sidst, men ikke mindst, kræver det, at vi samarbejder på tværs af det offentlige og private.

Det er altafgørende for vores sundhedsvæsen, at vi tænker innovative digitale løsninger og ny behandlingsteknologi ind som en central del af løsningen, ellers kommer vi ingen vegne. Og som vi har set gang på gang, så kommer vi bedst i mål, når vi samarbejder på tværs. Det er igennem samarbejde, at vi får skabt succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer. Det så vi senest på Dansk ITs årlige konference om offentlig digitalisering. 

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold