19.05.22 DI Digital Nyheder

Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet mod Danmark

Center for Cybersikkerhed (CFCS) hæver trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark fra lav til middel.

CFCS hæver trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark fra LAV til MIDDEL på baggrund af aktivistiske cyberangreb udført i forbindelse med krigen i Ukraine. CFCS beskriver baggrunden for truslen i en ny trusselsvurdering her.

Hvad er cyberaktivisme?

Cyberaktivistiske angreb kan antage forskellige former og målrettes forskellige typer symbolske ofre. Senest er der set eksempler på overbelastningsangreb mod myndigheders hjemmesider i blandt andet Estland, Rumænien og Letland, banker i Polen og TV- og radiostationer i Tjekkiet. Cyberaktivisme kan ligeledes finde sted i form af hack og læk-angreb og defacement af hjemmesider.

Cyberaktivistiske angreb ramte i Ukrainekrigens indledende fase hovedsageligt mål i Rusland, Ukraine og Belarus, men er i de seneste uger også set ramme mål i vesteuropæiske NATO-lande. CFCS vurderer, at det er muligt, at særligt pro-russiske hackere vil angribe Danmark. Det er en ændring af trusselsbilledet sammenlignet med de seneste år, hvor CFCS har vurderet, at cyberaktivister ikke har udvist intentioner om at ramme danske mål. 

Der er ikke ændringer i trusselsniveauet angående cyberspionage, cyberkriminalitet og destruktive cyberangreb.

I DI anbefaler vi, at man som virksomhed vurderer, hvorvidt man kunne være i farezone for at blive et symbolsk offer for prorussiske aktivister og i givet fald tager fornødne ekstra foranstaltninger. DI anbefaler fortsat, at alle virksomheder prioriterer at få styr på den grundlæggende it-sikkerhed.

Du kan finde en vejledning om, hvordan du forebygger og håndterer overbelastningsangreb her: CFCS hæver trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed

  • Direkte +45 3377 4707
  • Mobil +45 2291 5081
  • E-mail morv@di.dk

Relateret indhold