07.09.22 DI Digital Nyheder

Danskernes forbrug af streaming og sociale medier genererer store datamængder - telebranchen investerer voldsomt for at følge med

Den halvårlige telestatistik fra SDFI (se link nedenfor) for 2021 viser fortsat stigning i danskernes brug af data. Tallene er et udtryk for danskernes forbrug af streaming og sociale medier, som genererer store datamængder. Den udvikling stiller krav til telenettet, som skal flytte endnu flere data. Stigningen i mobiltrafikken og fastnettrafikken kan ses af figuren ovenfor.

Læs den halvårlige telestatistik fra SDFI her

Udviklingen betyder, at danskerne køber hurtigere  bredbåndsforbindelser. Telestatistikken bekræfter denne udvikling i form af at bredbåndsforbindelser over 100 Mbit/s er i stigning, mens forbindelser under 100Mbit/s falder. Knap 400.000 virksomheder og husstande har nu en gigabitforbindelse.

Teleselskaberne investerer voldsomt for at imødegå den stigende appetit på data, hvilket resulterer i at teleselskaberne har den højeste investeringsrate i nærmest 20 år.  Der investeres omkring 10 mia. i år på telemarkedet.

Investeringer i tele
Foto: SDFI, Økonomiske nøgletal for telebranchen 2021

Investeringerne er godt nyt for danske virksomheder. God mobil- og bredbåndsdækning er essentiel for, at man kan drive virksomhed i hele landet. Herudover betyder udviklingen på mobilområdet med IoT og 5G, at virksomheder bedre kan anvende mobilnettet til at fremme automatiseringen og digitaliseringen af deres produktion med f.eks. robotter og sensorer.

De store investeringer fra teleselskaberne er derfor en direkte investering i danske virksomheders mulighed for automatisering og digitalisering og dermed i Danmarks konkurrenceevne.

EU har sat et mål om alle europæiske husstande er forbundet til et gigabitnetværk, og alle befolkede områder har 5G-dækning. Danmark ligger ret godt i europæisk sammenhæng i forhold til konnektivitet men det er fortsat vigtigt, at gå efter gode og stabile rammevilkår for at fastholde teleselskabernes investeringer i infrastrukturen.

Politisk set er en bredbåndspulje afsat i forslaget til finanslov, men de 100 mio. fylder svimlende lidt i den samlede mængde af investeringer på 10 mia. kr. Det er derfor det lange seje træk med at sikre de gode rammevilkår, der er vigtigt.

Det foregår nationalt såvel som på lokalt plan. I kommunerne udstedes gravetilladelser til fiber ligesom masteopsætning sker kommunalt. Derfor er gode forhold lokalt vigtige. DI følger op på kommunernes fremskridt i vores måling af Lokal Erhvervsvenlighed. Årets mest digitale Kommune er Morsø – der vinder for andet år i træk. Det skyldes både, at der er fuld fiberdækning i Morsø, men det skyldes også, at virksomhederne i Morsø har tilkendegivet, at kommunen kærer sig om at sikre gode digitale rammevilkår samt gode digitale erhvervsservices. 

Morten Kristiansen
Skrevet af:

Morten Kristiansen

Relateret indhold