FOTO: DI

10.01.22 DI Digital Nyheder

Sådan kan du håndtere mikrochipsmanglen!

En undersøgelse gennemført af DI viser, at der er en betydelig efterspørgsel og mangel på elektroniske chips. 3 ud 4 virksomheder som gør brug af microchips svarer, at de står med en konkret mangel på dem.

Mikrochips er grundstenen i den digitale omstilling af vores samfund og indgår i produkter i nærmest alle brancher. Hvis vi vil fastholde avanceret produktion i Danmark, er adgang til mikrochips en vigtig forudsætning.

Der er mange årsager til chipsmanglen både på udbuds- og efterspørgsels-side. Bl.a. er Corona-pandemien årsag til at fabrikker og havne midlertidigt stopper eller nedsætter produktion, ligesom samme pandemi har givet et stort udsving i efterspørgslen idet produktionen er kickstartet globalt.

Chipsmanglen har også et overordnet geopolitisk aspekt i form af, at chipsproduktion er centreret på meget få fabrikker primært beliggende i Asien og USA. EU har således ikke selv en stor produktion, og netop det aspekt har sat mangelssituationen yderligere på spidsen.

Dert er derfor relevant at se helt kortsigtet på, hvad erhvervslivet gør lige nu for få adgang til mikrochips. Hertil også på hvad man fremadrettet kan gøre i forhold til at sikre en fremtidig stabil forsyning i EU.

I forhold til at håndtere situationen på kort sigt, har DI Digital optaget et webinar med de førende eksperter fra DI’s elektronikudvalg primært, som forklarer problemets omfang, kommer med prognoser for hvornår situationen bedres og ikke mindst hvordan man som virksomhed kan øge mulighederne for at få adgang til chips nu og her. Webinaret kan genses her

FOTO: Cecilie Bjørk Thomsen

I forhold til det længere sigte har EU-Kommissionens formand Ursula von Der Leyen annonceret en kommende European Chips Act, som skal øge EU’s kapacitet i forhold til selv at producere mikrochips og dermed sikre en mere stabil forsyning. Konkret vil Kommissionen øge EU’s markedsandel for mikrochips fra de nuværende 10 pct. af verdensmarkedet til 20 pct. også i forhold til de mest avancerede chips på helt ned til 2 nm.

En kommende chips act giver anledning til mange overvejelser, herunder prisen for at øge EU’s kapacitet på området ligesom det kan overvejes, hvad der skal ske, hvis den europæiske produktion viser sig ikke at være på markedsniveau, men måske snarere har brug for støtte, hvis den skal fastholdes.

DI vil gå aktivt ind i debatten om en kommende European Chips Act med det formål at fremme danske virksomheders adgang til en stabil forsyning af mikrochips for at bevare danske virksomheders konkurrenceevne.

Morten Kristiansen
Skrevet af:

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold