22.11.23 DI Digital Nyheder

Industri 4.0: Første møde hos Arla Foods om IoT i praksis

DI Produktion og DI Digital sparker møderækken om Industri 4.0 i gang med et besøg hos Arla . Det første møde vil kredse om temaerne IoT, trådløse teknologier, sensorer og dataopsamling.

Hvad er Industri 4.0?

Udtrykket "Industri 4.0" kan beskrive det som litteraturen betegner som en mulig fjerde industriel revolution. Industri 4.0 kan defineres som en sammensmeltning af den fysiske og digitale verden. De teknologiske fremskridt kendetegnes således af fysiske komponenter, der kobles sammen med hinanden via digitale teknologier. Disse komponenter kan nu ikke længere kun kommunikerer med hinanden, men også analyserer data og forme nye handlingsmønstre på baggrund af den information, de deler med hinanden.

det første møde i en række om Industri 4.0 er det Arla, der lægger hus til og inviterer medlemmer af DI ind i deres digitale maskinrum, der således danner ramme for en dag, hvor videnspersoner på strategisk og ledelsesmæssigt niveau kan sparre om potentialer og faldgruber forbundet med teknologierne.

Årsagen til, at vi netop har valgt at besøge Arla er, at de har et gennemgående kendskab og erfaring med implementering af IoT i praksis.

- Arla har valgt at fokusere på digitalisering og implementering af IoT (Internet of Things) som en del af vores bæredygtighedsstrategi og vores mål om at reducere CO2-udledningen i hele vores værdikæde. Dette har resulteret i, at digitalisering er blevet et af de vigtigste områder for Arla's fremtidige strategi og ledelse. Dette har også drevet vores implementering af IoT, hvor vi har truffet forskellige valg og taget initiativer for at realisere vores mål. Jeg deler mere om, hvordan vi har gjort dette og hvilke beslutninger vi har truffet i den forbindelse på arrangementer d. 7. december, siger Mogens Durup Nielsen, Senior Solutions Architect hos Arla Foods.

IoT i praksis
Mødet vil give deltagerne mulighed for at få et førstehåndsindtryk af, hvordan IoT kan integreres i en stor produktionsvirksomhed som Arla. Vi vil desuden høre mere om hvordan man organisatorisk kan forberede sig på omstillingen ved COWI, og hvordan andre virksomheder som Bramidan anvender IoT i praksis. Endelig vil Industriens Uddannelser komme med konkret viden om relevante uddannelsestilbud i forhold til Industri 4.0. Vi vil med andre ord forsøge at komme så godt som muligt rundt om emnet.

Endelig vil der også være mulighed for at diskutere implikationerne ved teknologierne i en faciliteret plenumdiskussion i slutningen af dagen til gavn for alle, der ønsker at imødekomme Industri 4.0. Vi håber på, at I herved kan danne kontakter med andre virksomheder, der er samme sted som jer selv.

Møderækken er gratis for medlemmer af DI og vil forløbe over det næste år med forskellige emner indenfor hovedkategorien Industri 4.0 – du kan tilmelde dig og se det fulde program her. Arrangementet finder sted d. 7. december 10.00-14.00. 

Vi ser frem til at byde jer velkommen til dette spændende møde, hvor vi sammen kan udforske fremtiden for IoT, trådløse teknologier, sensorer og dataopsamling.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold