01.02.23 DI Digital Nyheder

Danmark har akut brug for styrkede cyber- og informations-sikkerhedskompetencer

Med den stigende brug af digitale teknologier i samfundet og den øgede cybertrussel, er det vigtigere end nogensinde at beskytte virksomheders, organisationers og borgernes sensitive informationer. Derfor er det katastrofalt, at Danmark i 2030 vurderes til at mangle mellem 15.000-20.000 fagfolk indenfor cyber- og informationssikkerhed.

Læs udenrigsministeriets vurdering her.

For at imødegå det øgede trusselsbillede er der et stort behov for en bred vifte af færdigheder, herunder teknologifaglige, der arbejder med at styrke sikkerheden, til dem, der udarbejder trussels- og risikovurderinger, undersøger menneskers digitale adfærd, og har indsigt i staters og andre aktørers intentioner og lovgivning om alt fra brugen af logning til GDPR . Som det ser ud nu, vil vi i fremtiden stå i en situation, hvor vi ikke har de nødvendige kompetencer det kræver.

DI Digital, Dansk IT, Djøf, Ingeniørforeningen, IT-Branchen, PROSA og Rådet for Digital Sikkerhed har derfor sendt et brev ind til regeringen med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får opbygget nok cyber- og informationssikkerhedskompetencer i fremtiden.

 Vores anbefalinger til regeringen:

 1. Erhvervserfaring med cyber- og informationssikkerhed bør være meritgivende i uddannelsessystemet
 2. Tydeligere karriereveje inden for cyber- og informationssikkerhed
 3. Etablering af et offentlig-privat samarbejde om en erhvervspraktik for studerende på alle niveauer
 4. Bedre muligheder for omskoling/efter- og videreuddannelse indenfor cyber- og informationssikkerhed
 5. Digital teknologiforståelse i grundskolen
 6. Klare og synlige veje igennem hele uddannelsessystemet.
 7. Flere forskningsmidler skal understøtte forskningsmiljøerne på universiteterne
 8. Etablering af en offentligt-privat rådgivende arbejdsgruppe
 9. Øget optag på cybersikkerhedsuddannelser
 10. Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter
 11. Etablering af en taskforce der kan sikre koordinering

 

”Sammen med vores partnere fremlægger vi en bred vifte af tiltag, der kan bidrage til styrkede kompetencer inden for cybersikkerhed herhjemme, og det er nødvendigt, hvis vi skal være rustede til at imødegå de opgaver, der ligger foran os. Vi ser frem til at indgå i nærmere dialog med vores partnere og regeringen om udforringerne og de foreslåede løsninger. Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DI Digital

Her finder du en uddybning af anbefalingerne: Bekymringsbrev om manglende cyber- og sikkerhedskompetencer 

Cecilie Bjørk Thomsen
Skrevet af:

Cecilie Bjørk Thomsen

Relateret indhold