09.03.23 DI Digital Nyheder

DI Digital: Alvorlig mangel på it-specialister truer grøn omstilling og skal med i ny uddannelsesreform

Tech-branchen i landets største erhvervsorganisation, DI, kommer nu med et nyt politisk udspil, som skal komme den alvorlige mangel på it-specialister til livs. Manglen på medarbejdere med it-kompetencer kan bl.a. få konsekvenser for den grønne omstilling, og derfor foreslår DI Digital, der er DI’s branche for tech-virksomheder, at problemet drøftes i forbindelse med forhandlingerne om en ny uddannelsesreform.

Sensorer, kunstig intelligens og smart indsamling og udveksling af data skal bringe i os mål med vores klimaambitioner og frigøre ressourcer til en hårdt presset velfærdssektor. Men det kommer ikke til at ske, hvis ikke vi får uddannet langt flere it-specialister, mener DI Digital.      

"I adskillige år har tech-virksomhederne skreget på flere it-specialister. Alligevel afviser vi i dag kvalificerede ansøgere til it-uddannelserne. Det er på høje tid med politiske initiativer, der skaffer flere medarbejdere med de rette tekniske kompetencer. Det mener vi klart bør indgå i en kommende reform af vores uddannelser", siger branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, DI Digital.   

79 procent har svært ved at rekruttere 

De nyeste tal om virksomhedernes adgang til it-kompetencer fra Danmarks Statistik viser, at det i 2022 var 63 pct. eller næsten to ud tre af virksomheder, der forsøger at rekruttere it-specialister, som har oplevet vanskeligheder med at rekruttere dem – ser man alene på it-virksomhederne er det hele 79 pct., der har rekrutteringsvanskeligheder. Det er den højeste andel i perioden 2014-2022, som der findes tal for. 

Trods stor mangel på it-specialister afviste universiteterne sidste år 300 kvalificerede ansøgere til it-uddannelser med høj beskæftigelse. Derfor foreslår DI Digital at universiteterne fremover skal optage alle kvalificerede ansøgere på disse it-uddannelser.    

Samtidig skal det være mindre bøvlet at hente specialister fra udlandet. Et andet vigtigt element i udspillet fra DI Digital er, at hele befolkningen generelt skal have løftet de digitale kompetencer – allerede fra folkeskolen af.   

Gigantisk potentiale   

Flere it-specialister skal bl.a. hjælpe med mere grøn digital innovation. Det kan f.eks. være en ultralydsvandmåler, der kan bidrage til reduktion af vandtab eller det kan være smart brug af detaljeret data, som kan optimere både flyruter, energiforsyning og produktion  

Vi er allerede kommet langt med at anvende analyse af data og brug af sensorer til at nedsætte energiforbruget, men der er stadig et gigantisk potentiale for at bruge data på nye og anderledes måder og sætte endnu flere teknologier i spil, når det handler om den grønne omstilling, lyder det fra DI Digital.   

"Overalt i vores samfund mangler vi hænder og derfor er der brug for digitale løsninger, der frigiver ressourcer til velfærdsopgaverne. Og vi står midt i en klimakrise, der kræver, at vi tager smarte og nye teknologiske løsninger i brug", siger Rikke Hougaard Zeberg.   

IBM: Enorm efterspørgsel  

"Det tager lang tid at finde specifikke kandidater som senior data scientists, data engineers, business intelligence consultants, security- og software-udviklere. Der er enorm efterspørgsel efter dem – ikke bare fra tech-selskaber, men også fra andre virksomheder, der nu tyer til en digital strategi. I IBM kan vi hente særlige kompetencer til Danmark fra vores selskaber i udlandet. Det er bare så uendeligt, administrativt bøvlet. Alene det at få oprettet en bankkonto, så vi kan udbetale vores udenlandske kollegaer løn, er vanvittigt møjsommeligt. Lige nu står vi en situation, hvor de selv skal have penge med hjemmefra for at kunne klare sig her i månedsvis uden løn", udtaler Thomas Kovsted, adm. direktør i IBM Danmark, og bestyrelsesmedlem i DI Digital.     

240.000 flere it-specialister   

EU-kommissionen lancerede sidste år sine målsætninger for et bæredygtigt og velstående digitalt Europa med mennesket i centrum. Et af målene er 20 millioner it-specialister i 2030. I en danske kontekst vil det svare til, at vi får brug for 400.000 it-specialister. I dag har vi 161.000. Det betyder, at der skal skaffes 240.000 flere it-specialister i 2030 herhjemme.       

"Selv hvis alle vores politiske forslag bliver taget imod med åbne arme og implementeret, så når vi ikke det mål. Derfor er der hårdt brug for et politisk kursskifte og en prioritering af digitale kompetencer. Ellers risikerer vi at gå glip af de teknologiske muligheder, der både skal bringe os i mål med vores ambitioner om et bedre klima og med at frigive hænder til sygehuse og til private virksomheder", siger bestyrelsesmedlem i DI Digital, CEO Mikkel Bardram, EG A/S.   

Udspillet lægger op til et generelt løft af de digitale kompetencer i befolkningen, og det skal starte allerede i folkeskolen, hvor der ifølge DI skal et indføres helt nyt fag på skemaet – teknologiforståelse, som samtidig skal være en faglighed i folkeskolens øvrige fag. Samtidig skal der på tværs af de videregående uddannelser tilføres langt mere it-forståelse.     

Digitalt udsatte   

Digitalt udsatte danskere, der har vanskeligt ved at finde rundt i de digitale selvbetjeningsløsninger, skal ifølge DI have mere hjælp – bl.a. i form af løbende rådgivning til de udsatte.      

"Vi kan som samfund ikke være bekendt at tabe borgere i den hastige teknologiske udvikling og digitalisering af vores land. Alle skal kunne deltage i deltage, men også meget gerne bidrage til det digitale Danmark", siger Rikke Hougaard Zeberg.   

    

Bo Wiberg

Bo Wiberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3081
  • Mobil +45 5213 2382
  • E-mail bowi@di.dk

Relateret indhold