16.02.23 DI Digital Nyheder

DI støtter nye data-regler, men der er også bekymring, særligt for de små virksomheder

I fredags forelagde regeringen sit forhandlingsoplæg til Europaudvalget om EU’s kommende dataforordning. Regeringen vægtede at ingen virksomheder, uanset størrelse, skal undtages de kommende krav om datadeling – og det vækker bekymring i DI.

EU står midt i opløbet om en af grundstenene for en kommende europæisk dataøkonomi – den kommende dataforordning. Lige nu antages det, at 80 pct. af industridata aldrig bliver brugt. Det vil dataforordningen forsøge at komme til livs med obligatorisk krav om datadeling. De nye regler skal således gøre det nemmere for europæiske virksomheder at dele og anvende industridata, fx sensordata på en industrimaskine, der kan fortælle brugeren, hvornår det er tid til vedligeholdelse.

Både regeringen og DI støtter ambitionen om en forbedret europæisk dataøkonomi, men for DI, kan de ambitiøse krav om deling af data være for voldsomme for virksomheder under 50 ansatte. Det bliver for stor en administrativ byrde for de små virksomheder – og så står gevinsterne ikke mål med omkostningerne. Regeringen vil oven i købet gå videre end EU-Kommissionens forslag og forpligte selv de helt små virksomheder dvs. alle virksomheder uanset størrelse.

Dataforordningen kommer til at give helt nye muligheder for en data-økonomi, men vi er bekymret for, at reglerne for de små producenter af produkter kan blive en alt for stor mundfuld. I praksis skal virksomhederne sørge for, at alle brugerdata, der bliver genereret i produkterne, bliver videresendt til brugerne ganske gratis. Det kan være en stor barriere for de mindste virksomheder, der skal til at etablere nye distributionsplatforme, for at kunne levere data i realtid i forhold til alle deres produkter Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør

Udover bekymringen i forhold til, hvem der er omfattet, er DI også bekymret for at virksomheder bliver pålagt krav til at dele data, der potentielt røber forretningshemmeligheder. Forretningshemmeligheder er en essentiel kilde til innovation og konkurrence.

”For os er det vigtigt, at dataforordningen ikke fører til en underminering af virksomhedernes forretningshemmeligheder bare fordi der indføres et krav om datadeling. Det arbejder vi for at få ændret i de forhandlinger, der kører nu”, siger Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DI Digital.

DI lancerer et rådgivningsunivers for medlemmer, så vi bedst muligt kan hjælpe virksomhederne igennem omstillingen.


Fakta

EU-Kommissionen fremsatte den 23. februar 2022 sit forslag til en dataforordning. Med forslaget lægger EU-Kommissionen op til obligatorisk krav om datadeling. Producenten af et produkt, der er forbundet til internettet, vil med andre ord blive forpligtet til at dele data, som forbrugeren genererer med produktet. Forslaget vil gøre det lettere for europæiske virksomheder at dele og anvende data, der skal føre til nye innovative tjenester samt fremme konkurrence på eftersalgsmarkedet.

Retsakten forventes endeligt vedtaget i 2023 og tidligst implementeret i 2024 eller 2025, hvor danske virksomheder kommer til at møde krav om, at data fra produkter skal stilles til rådighed for brugerne af produktet. Dataforordningen gør det herudover nemmere at flytte data fra en cloududbyder til en anden.

Maria Helena Birkman Smith

Maria Helena Birkman Smith

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3030
  • Mobil +45 4038 7766
  • E-mail mhbs@di.dk

Relateret indhold