15.03.23 DI Digital Nyheder

3 læringer fra OffDig 2023 - en status på den offentlige digitalisering i Danmark

Årets store konference for offentlig digitalisering ”OffDig” fandt sted den 8-9. marts i Odense, og traditionen tro var der fyldt op med deltagere, der på kryds og tværs af samfundets sektorer er involvereret i digitaliseringen af vores samfund.

Med deltagere fra store såvel som små virksomheder, interesseorganisationer samt kommuner, regioner og stat, kan man næsten tale om en fysisk manifestation af hele økosystemet.

Men hvad blev der talt om? Hvad var de gennemgående temaer i samtalerne rundt på de mange stande – og hvad blev der sagt på de forskellige scener?

1) Teknologi skal hjælpe med at spare tid

Den primære tilgang til digitalisering i år var, at det er noget der skal hjælpe med at spare tid. Digitalisering er således blevet et centralt værktøj ind i udfordringen med manglende arbejdskraft i den offentlige sektor.

Hvor der tidligere år har været snakket mere bredt om forskellige gevinster ved digitalisering, lod der i år således til at være en kollektiv forståelse af, at offentlig digitalisering først og fremmest skal spare arbejdstimer. En tilgang der blandt andet er født ud af KLs analyse af tidsbesparende teknologier, samt den tidligere regerings ambition om at spare 10.000 årsværk over de næste 10 år.

2) Sker udviklingen centralt eller decentralt?  

Et andet og mere kendt emne der fyldte meget, var debatten om hvorvidt udviklingen i den offentlige digitalisering sker centralt eller decentralt. På årets åbningsdebat gav direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Tanja Frank, udtryk for, at skalering er svært, men noget man bør lægge flere kræfter i: ”Hvis noget fungerer godt – hvorfor anvendes det så ikke i alle 98 kommuner”?

Direktør i KL Christian Harsløf fortalte derimod, at spredningen af digitale løsninger er svær, fordi det kræver implementering i hver enkelt kommune, hvilket bare er hårdt arbejde. Ifølge Christian Harsløf er det godt med flere konkurrende løsninger, som er med til at skabe en sund konkurrence.

3) Bedre digitalisering kræver regelforenkling

Et sidste tema der blev nævnt flere gange på scenerne er, at vi er nået til et punkt, hvor der er brug for regelforenkling, hvis vi skal videre. På flere områder har vi i Danmark bygget et offentlig system op, som er så kompliceret, at det simpelthen ikke er muligt at digitalisere.

Når digitale løsninger bliver beskyldt for at være ekskluderende skyldes det ofte ikke digitalisering og teknologi. Ifølge branchedirektør for DI Digital, Rikke Zeberg bunder udfordringerne derimod i, at den offentlige sektor er blevet for kompliceret.

Relateret indhold