01.03.23 DI Digital Nyheder

Muligheder for danske Govtech-virksomheder i Nederlandene og Tyskland – deltag i webinarer og besøg

Rundt i Europa står mange lande lige nu over for store beslutninger - og dermed investeringer i digitaliseringen af deres offentlige sektor. I marts er der mulighed for at blive klogere på henholdsvis det nederlandske og tyske marked gennem to webinarer. DI Digital er desuden med til at arrangere et markedsbesøg i Berlin til maj.

Blive klogere på markedet i Nederlandene

Den offentlige sektor i Nederlandene har gennemsnitligt 170.000 udbud årligt, med en anslået værdi af samlet € 100-140 mia. Undersøgelser viser dog, at udenlandske virksomheder kun vinder 5-10% af udbuddene. Danske virksomheder oplever betydelige udfordringer i forbindelse med de offentlige udbud, fordi der er markante forskelle på den danske og nederlandske offentlige sektor. Årsagen hertil er dels tilgangen til offentlig digitalisering, beslutningsprocesser og effektuering af offentlige digitaliseringsopgaver.

På Call#1 i DI Digitals Govtech-forum gav Christian Boe Hansen fra Trade Council i Nederlandene en kort indledning til en ny undersøgelse, der fokuserer på, hvordan den offentlige IT-sektor i Nederlandene adskiller sig fra den danske. Denne undersøgelse kan man høre meget mere om, når Trade Council i Nederlandene afholder webinar d. 16. marts, hvor de præsenterer deres indsigter.

Tilmelding kan ske her Cisco Webex Meetings - Register Meeting 

Store investeringer og muligheder på det tyske marked

I Tyskland oplever man lige nu, at der bliver foretaget store investeringer inden for offentlig digitalisering, hvor stimuli-pakker og midler til genopretning kun er med til at sætte yderligere skub på området. Rundt i de tyske delstater er man blandt andet optaget af digitale platforme, elektronisk sags- og dokumenthåndtering, elektronisk signatur, elektronisk fakturering, digital post, smart city og smarte bygninger.

Det er forskelligt fra delstat til delstat, hvilke fyrtårnsprojekter der arbejdes på. På Call#2 i DI Digitals Govtech-forum fortalte Ann Møgeltoft Andersen fra Trade Council München, hvorledes at man i Baden-Württemberg fokuserer på digital service, og er i gang med at implementere projektet “Verwaltung 4.0”. Tilsvarende arbejder man i Bayern med en central platform ”BayernPortal”, der skal sikre ensartet adgang til statslige og kommunale tjenester.

Den 20. marts afholder Trade Council i Tyskland et webinar, hvor man med input fra markedseksperter sætter fokus på det tyske marked for offentlig digitalisering. Ønsker man at deltage i dette ”deepdive” kan man i første omgang sende en mail til Jacob Høffer Larsen , så vil man blive inviteret med.

Markedsbesøg i Berlin

Endelig arbejdes der på at arrangere en "Govtech Day" i Berlin til maj, hvor danske virksomheder kan møde det tyske marked. Dagen kommer til at bestå af et tætpakket program med fokus på Danmark som udstillingsvindue. Dagen vil blandt andet byde på præsentationer, debatter og workshops inden for emner såsom digital identitet, portaler/arkitektur, digital kommunikation, cloud, elektronisk sags- og dokumenthåndtering, open source, bæredygtighed og IT-sikkerhed.

Dagen slutter af med netværksaften i den danske ambassadørs residens.

Lyder dette interessant for jeres virksomhed, må I gerne allerede nu tage fat i Jacob Høffer Larsen. I finder kontaktinformation nedenfor. 

Jacob Høffer Larsen

Jacob Høffer Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3479
  • Mobil +45 5170 5926
  • E-mail jahl@di.dk

Relateret indhold