31.03.23 DI Digital Nyheder

Positivt med tættere samarbejde med private om cybersikkerhed

Landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, hilser det velkomment, at partierne i forsvarsforligskredsen er nået til enighed om, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) skal styrke samarbejdet med den private sektor.

- Vi oplever en positiv indstilling til samarbejde fra CFCS’s side på flere fronter, og med meldingen fra forsvarsforligskredsen ser vi frem til yderligere samarbejde med CFCS. Vi håber, og det er også tanken bag, at det munder ud i konkrete initiativer, der giver værdi for den private sektor, siger branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, DI Digital, som er DI’s branche for tech-virksomheder.

DI har bidraget til en forudgående analyse af samarbejdet og givet input til afdækningen af udfordringer og mulige løsninger i samarbejdet mellem den private sektor og CFCS.

Helt konkret vil vi prioritere samarbejde med CFCS om mulighederne for at varsle SMV’er om konkrete cybertrusler, om videndeling med it-sikkerhedsleverandørerne og om centerets rolle i implementeringen af den kommende regulering af cybersikkerhed, også kendt som NIS2, i Danmark Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør

Forligspartierne fastslår også, at det tættere samarbejde med private bl.a. skal ske via en målrettet kommunikationsindsats og en mere åben kultur.

 Derudover er partierne enige om, at adgangen til Forsvarets Efterretningstjenestes specialiserede viden om trusler og udenlandske aktører skal fastholdes, og at der ikke skal flyttes opgaver fra CFCS til andre myndigheder på Forsvarsministeriets område.

- DI har opfordret til, at der i den forudgående analyse også blev tænkt på tværs af de mange ressortområder, der er inde over it-sikkerheden i den private sektor, så det var den samlede indsats overfor virksomhederne, der blev analyseret.

Smartere og mere smidigt

- Det er desværre ikke sket. Det kunne ellers have ført til, at virksomhederne skulle forholde sig til færre myndigheder, at der i myndighederne blev draget bedre nytte af meget efterspurgte kompetencer i cybersikkerhed, som er i det private erhvervsliv.

- På samme måde kunne man have sikret bedre koordination og ressourceforbrug i myndighedhedsudøvelsen på cybersikkerhedsområdet.

- Nu er det fortsat op til de enkelte myndigheder at løse disse tværgående udfordringer. Det burde kunne gøres smartere og mere smidigt, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold