27.04.23 DI Digital Nyheder

Finansloven er vedtaget, banen er kridtet op og digitaliseringen er ej glemt

D. 23 marts 2023 fremsatte SVM-regeringen finanslovsforslaget for det kommende år. Klip til en måned senere og finansloven er blevet vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Da den digitale dagsorden ikke nævnes i Hovedelementerne i Aftale om finanslov for 2023, har vi monteret de digitale briller og gransket området.

Hovedelementerne i Aftale om finanslov for 2023 kan læses her.

Regeringen har samlet et bredt flertal på 132 mandater, hvilket er den største tilslutning til en finanslov i næsten 10 år. Aftalen er indgået mellem SVM-regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti. Inflation, kriser og krig har fordret en stram finanslov, som ifølge DI, er en holdbar vej frem.

De større digitale initiativer må forventes at komme i en samlet digitaliseringsstrategi, som er skubbet et år sammen med den dertilhørende finansiering. På trods af det strammet budget er der fortsat digitale elementer at finde.

Ansvarlig AI (TEF)
EU har iværksat et initiativ i starten af 2023, der skal sætte skub i udviklingen af ansvarlig kunstig intelligens. En sammenslutning af bl.a. Dansk Industri, Danmarks Tekniske Universitet og We Build Denmark har imidlertid vundet opgaven med at stable en Test- og Eksperimenteringsfacilitet (TEF) på benene. TEF’ens formål er at teste og afprøve konkrete produkter med kunstig intelligens for virksomheder, der udvikler AI-teknologier til smart-cities.

I DI Digital er opgaven med at opbygge TEF’en et vigtigt punkt på dagsordenen, og vi har oprettet en forening kaldet TEF DK, således at vi kan samle interessenter på området for kunstig intelligens i Danmark. Derfor er det glædeligt, at vi kan se regeringen har budgetteret den danske opbyggelse af TEF.

Bredbåndspuljen
I 2016 oprettede den daværende V-regering en statslig bredbåndspulje med henblik på at forbedre dækningen nationalt. Hvert år har der været afsat penge til Bredbåndspuljen, og 2023 er ingen undtagelse. Bredbåndspuljen er blevet overført på den vedtagne finanslov, og der er afsat 100 mio. kroner til den ligesom sidste år.

I DI Digital ser vi det som en afgørende forudsætning for tech-virksomheders konkurrencedygtighed og udviklingspotentiale, at den digitale infrastruktur er på plads, og virksomheder har adgang til hurtigt og stabilt internet. Vi ville dog ønske , at der også blev plads til, at man støttede mobilt bredbånd og ikke alene kabler i jorden.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold