16.05.23 DI Digital Nyheder

EU laver nyt varslingssystem til overvågning af forsyningskæderne til mikrochips

Virksomheder skal med dette nye varslingssystem fra EU kunne indrapportere, når de oplever forsyningsforstyrrelser på mikrochips. I tilfælde af større problemer kan et kriseberedskab aktiveres.

Semiconductor Alert System er et nyt projekt fra EUs side, som vil blive inkluderet under tredje søjle i European Chips Act. Projektet har til formål at overvåge forsyningskæden for mikrochips i tæt samarbejde med virksomhederne. Når virksomhederne oplever problemer på mikrochips skal de gøre systemet opmærksom herpå, således Kommissionen kan indsamle mest mulig information, og dermed være i stand til at give så præcis en risikovurdering som muligt, og hertil reagere hurtigt på en potentiel krisesituation via European Semiconductor Expert Group. Fx etablere fælles EU indkøb som vi så det under corona.

Det er fra DI Digitals side derfor vigtigt at gøre virksomheder, der oplever forstyrrelser i deres indkøb af mikrochips opmærksom på muligheden for at tilkendegive forstyrrelser, så kriseberedskabet kan aktiveres i tilfælde af væsentlige problemer.

Relateret indhold