26.06.23 DI Digital Nyheder

Længe ventet afklaring på medieområdet er godt nyt for branchen

Regeringen landede i forrige uge en ny medieaftale for de kommende fire år. Aftalen har en bred forankring i Folketinget og kan derfor give mere ro om mediepolitikken i de kommende år efter en del år med mange ubekendte.

Regeringen indgik den 14. juni en ny fireårig mediepolitisk aftale med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen sætter et punktum for en meget lang periode med usikkerhed om de mediepolitiske rammer. Den forrige medieaftale blev aldrig blev implementeret, fordi det bagvedliggende flertal forsvandt efter sidste Folketingsvalg.

Samtidig er der med den nye medieaftale for første gang siden 2014 indgået en bred politisk aftale om rammevilkårene for mediebranchen, og digitaliseringspolitisk chef i DI, Andreas Holbak Espersen glæder sig over, at der nu kommer mere politisk stabilitet og kontinuitet for alle aktører i branchen:

”Det er en rigtig god nyhed, at mediepolitikken efter en del år med smalle aftaler nu igen er blevet bredt forankret i Folketinget. Det er godt gået af regeringen, for nu kan branchen kigge fremad og planlægge de kommende år med færre politiske ubekendte”.  

Som led i aftalen er partnerne enige om at etablere en pulje, der skal fremme magasiner med publicistisk indhold, for at rette op på den forskel i momsvilkårene for forskellige udbydere af magasinudgivelser, som har præget markedet i en årrække. DI har gennem flere år arbejdet på at få skabt mere ensartede vilkår på dette område og hilser derfor det nye tiltag velkomment:

”Det er vigtigt, at aftaleparterne har prioriteret at finde løsninger på den helt uholdbare forskel i momsvilkårene for forskellige udbydere af magasinudgivelser, og med den nye pulje får vi også mere fair vilkår for den digitale forretningsudvikling på magasinområdet, hvilket var tiltrængt.”  

Et andet vigtigt element i aftalen er en længe ventet afklaring omkring kulturbidraget og streamingtjenesters bidrag til dansk indholdsproduktion. Her er aftalepartnerne nået til enighed om en såkaldt hybridmodel, hvor streamere indbetaler et kulturbidrag på 2 pct. af omsætningen samt yderligere et tillægsbidrag på 3 pct, hvis selskabet invester under fem procent af omsætningen i dansk indholdsproduktion. Selskaber, der investerer fem procent eller mere skal ikke betale yderligere. Ordningen er dermed anderledes skruet sammen end den ordning, der blev vedtaget i forrige år, og det bliver positivt modtaget i DI Digital:

”Det er godt, at der er kommet mere valgfrihed ind ordningen, og at der er rykket ved balancen mellem obligatorisk bidrag og investeringsforpligtelse i forhold til modellen i medieaftalen fra i fjor”, siger digitaliseringspolitisk chef i DI, Andreas Holbak Espersen, som ser frem til at følge implementeringen af ordningen og af de andre dele af medieaftalen tæt:

”Det er dejligt at kunne gå på sommerferie med en ny bred medieaftale, men efter ferien udestår der stadig et vigtigt arbejde med at konkretisere flere af forslagene, herunder den nærmere udformning af kulturbidraget. Det ser vi i branchen frem til at blive inddraget i og bidrage konstruktivt til.”, siger Andreas Holbak Espersen.

Relateret indhold