05.09.23 DI Digital Nyheder

Kæmpe potentiale for at nedbringe CO2 med digitale løsninger

Danmark er både et grønt og et digitalt foregangsland, men det kniber gevaldigt med at kombinere de to styrkepositioner. En ny analyse fra DI Digital, Dansk Industris branche for tech-virksomheder, viser at der er et kæmpe potentiale for at nedbringe bl.a. CO2-udslippet ved hjælp af digitale løsninger og ny teknologi.

- Vores analyse viser, at digitalisering f.eks. kan spare klimaet for millioner af tons CO2 og spare millioner af liter vand. Derfor  skal vi være meget bedre til at udnytte og sikre, at den grønne og den digitale førerposition bliver koblet sammen og bliver hinandens fordele, siger digitaliseringspolitisk chef Andreas Holbak Espersen, DI Digital.

- Vi behøver ikke vente på et teknologisk gennembrud i den grønne omstilling – mange af løsningerne findes allerede i dag og der er store potentialer i at skalere teknologien til forskellige brancher og sektorer.

Blandt de digitale løsning er f.eks. software, der styrer energiforbruget til køl og frys i supermarked, sensorer, der holder øje med strømforbruget i byggebranchen og intelligente pumper, der sparer på vand til ølbrygning.

- Med analysen viser vi, at der er væsentlige CO2-reduktioner at hente vha. forskellige teknologier, og at potentialet for at accelerere den grønne omstilling i Danmark derfor er stort, hvis disse løsninger bliver udbredt til flere brancher og sektorer, siger Andreas Holbak Espersen.

Entreprenørvirksomheden NCC har udviklet en løsning med sensorbaserede forbrugsdata, der kan spare 1500 tons CO2 årligt ved reduktion af strømforbrug på større byggepladser.

IBM har udviklet software-platform, som kan spare 1300 tons CO2 ved bedre styring af køling og nedfrysning i større danske supermarkeder ved at forskyde energiforbruget fra sort til grøn energi.

Og 31 mio. kvadratmeter i den kommunale bygningsmasse på landsplan kan blive mere energieffektive ved hjælp af data og virksomheden EG’s EMS-system Omega. EG vurderer, at løsningen kan give energi-optimeringer på 10-20 procent i kommuner alene som følge af identifikation af tiltag.

Vi så gerne, at de her løsninger bliver need to i stedet for nice to. Der var et stort fokus på lavere energiforbrug sidste vinter, og det fokus kommer sandsynligvis igen. Uanset, så bør det være en prioritering for alle at skabe et lavere energiforbrug uanset om elprisen er høj eller lav, hvis vi vil opnå bedre resultater for klimaet Andreas Holbak Espersen, Digitaliseringspolitisk chef

Tal fra EU viser at Danmark indtager en sørgelig bundplacering, når det gælder virksomhedernes brug af nye teknologi til at nedbringe klimapåvirkningen. Ifølge DI skal det være lettere at dele data, hvis der skal ske en forbedring på det punkt.

- Adgang til data og data af høj kvalitet er alfa omega for at indfri det fulde potentiale i de teknologiske grønne løsninger, og derfor bør både de offentlige myndigheder og virksomheder så vidt muligt stille data til rådighed, siger Andreas Holbak Espersen.

Relateret indhold