02.05.24 DI Digital Nyheder

Ny tilskudspulje åbnes for dansk deltagelse i EU’s digitaliseringsprogram

Nu har virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og andre organisationer mulighed for at søge medfinansiering på op til 25 procent til digitale projekter. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig netop lanceret en ny tilskudsfond, som skal medfinansiere danske deltagere i Digital Europe-projekter.

Fonden på 30 millioner kroner skal muliggøre danske virksomheder og andre aktørers deltagelse i digitale projekter gennem Digitale Europe og følgeligt være med til at fremme den europæiske udvikling af digitale teknologier, infrastrukturer og færdigheder. Initiativet sker som led i Danmarks nye digitaliseringsstrategi og Digitaliseringsminister Marie Bjerre italesætter i den forbindelse vigtigheden af at gribe muligheden.

Ansøgningsrunden for at søge midler til Digital Europe-programmet lukker allerede i maj 2024 og derfor opfordres virksomheder til at søge allerede nu. Projekter, der lige nu prioriteres, omfatter temaerne data og grøn omstilling, kunstig intelligens og cybersikkerhed.

Digital Europe-programmet er en del af EU’s strategi om at fremme og sikre dataudveksling og samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser. Gennem projektindkaldelser stiller EU midler til rådighed for virksomheder og interesserede parter til at gennemføre projekter med specifikke formål. Dette er en del af et større program i Digital Europe, hvor EU med et budget på over 55 milliarder kroner finansierer europæiske projekter inden for en række temaer og delområder.

For at kunne søge disse projektindkaldelser er der et krav på 50 procent medfinansiering, som matcher det beløb, der gives i EU-midler. Digitaliseringsministeriets tilskudsfond stiller midler til rådighed, som danske aktører kan søge. Disse vil blive udmøntet i løbet af 2024 og 2025 og er derfor en gylden mulighed for at få medfinansiering til kommende europæiske projekter.

Tidligere har Digitaliseringsministeriet medfinansieret dansk deltagelse i to projekter under Digital Europe-programmet med i alt 22 millioner kroner. Disse omfattede etableringen af test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens inden for avanceret produktion og smarte byer.

Tilgå tilskudsfonden og se, hvordan du søger her: Tilskudsfond for medfinansiering af projekter i Digital Europe-programmet (digst.dk)

Læs mere om Digital Europe på Digitaliseringsstyrelsens hjemmesiden her: Digital Europe-programmet (digst.dk)

Læs mere om, at Digital Europe netop har åbnet for nye midler til data space-projekter her: Digital Europe åbner op for midler til data space-projekter - DI Digital (danskindustri.dk)

Relateret indhold