04.06.24 DI Digital Nyheder

Den digitale taskforce for kunstig intelligens er på vej!

Det er med ambitioner om, at den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelse af AI, at regeringen, KL og regionerne netop har indgået aftale om den digitale taskforce for kunstig intelligens, som en del af den årlige økonomiaftale.

Dansk Industri har det sidste års tid efterspurgt en taskforce, der skal skabe det næste store skridt i moderniseringen af den offentlige sektor. Ønsket fra vores side er egentlig digital service, hvor teknologien i langt større grad varetager hele processer i den offentlige forvaltning. Ikke nødvendigvis endelige afgørelser (endnu), men al den indledende sagsbehandling skal varetages af kunstig intelligens.  
  
Dansk Industri har høje ambitioner for taskforcen, som vi mener skal anvise reelle løsninger på de barrierer og forhindringer, der står i vejen for AI i vores samfund. Taskforcen skal sikre, at vi kommer i mål med konkrete projekter, der fører til reel frigørelse af arbejdskraft på store sagsområder i det offentlige, men skal samtidig også bane vejen for øget brug af AI i det private erhvervsliv.  

Det ved vi om taskforcen 
  
Det er meldt ud, at taskeforcen med et fælles sekretariat bestående af medarbejdere fra relevante ministerier og KL har til formål at optimere arbejdskraften, mindske administrative byrder og forbedre kvaliteten af offentlige tjenester til fordel for både borgere og virksomheder. 
  
Taskforcens formål bliver at identificere og håndtere barrierer for udnyttelsen af kunstig intelligens mv. samt at drive en tværgående indsats for at fremme udrulning af strukturelle kunstig intelligens-løsninger i stor skala i hele den offentlige sektor.  
  
En af de første opgaver for taskforcen bliver at offentliggøre et samlet målbillede for brugen af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Dette målbillede vil indeholde specifikke mål for, hvordan taskforcens arbejde skal påvirke sektoren. 
  
Der er ikke afsat direkte økonomi til taskforcen, men Staten, KL og regionerne er enige om løbende at stille den nødvendige finansiering til rådighed for taskforcens arbejde og implementeringen af konkrete løsninger. 
  
De juridiske barrierer står i vejen 
   
I aftalen om kommunernes økonomi for 2025 nævnes en række mulige barrierer, som taskforcen skal arbejde med at finde løsninger på, og her er det særligt de juridiske barrierer, som vi i Dansk Industri ser frem til, at der tages fat på. 
  
Virkeligheden lige nu er, at juridiske uklarheder inden for eksempelvis sundhedsloven og serviceloven tager alt fokus og bremser projekter, og vi hører eksempler på, at uklar lovgivning fortolkes forskelligt blandt forskellige regioner, kommuner og enheder. I det store perspektiv betyder det, at Danmark går glip af unikke muligheder hver dag, som ville kunne gøre en vigtig forskel ind i et presset velfærdssystem. 

Relateret indhold