04.06.24 DI Digital Nyheder

Mød Divondo: Tech-startupen, der arbejder for ligestilling og fair repræsentation

Lisbeth Odgaard Damm og Josefine Volqvartz er co-founders i tech-startuppen Divondo, der ejer og driver kildeportalen DiverseEksperter.dk. Med deres virksomhed ønsker de at bidrage til mere ligestilling i samfundet. Læs mere om her, hvad Divondo arbejder med for tiden.

Hvad beskæftiger I jer med?

DiverseEksperter.dk er et gratis og offentligt tilgængeligt værktøj på rejsen mod fair repræsentation i medierne og et samfund med rollemodeller for alle. Vi er en søgeportal og et community for medier, rollemodeller og erhvervsliv. 

I dag er kun ca. 35 procent af nyhedskilderne i danske medier kvinder, og i erhvervsjournalistikken er skævheden endnu større. Det skal DiverseEksperter.dk blandt andet være med til at rette op på.

Via DiverseEksperter.dk samles eksperter, ledere, specialister, talenter og en lang række andre kvinder, som på grund af deres viden, ekspertise eller erfaring alle er relevante mediekilder. 

Hvem er jeres målgruppe?

Vi har fokus på tre primære kundegrupper:

  1. Nyhedsredaktionerne, som er dem, der kan ændre på repræsentationen i medierne.
  2. De mangfoldige rollemodeller – særligt kvinder og nonbinære - som er dem, vi jo skal have skubbet flere af ud på centrale steder i samfundet, bl.a. i medierne.
  3. Erhvervslivet, som er rollemodellernes ”faglige havn” og udgør det faglige fundament for rollemodellernes professionelle viden og ageren, og som ønsker at løfte deres del af ESG-ansvaret.

Hvilken værdi skaber I for jeres kunder?

Da de tre målgrupper er forskellige, skaber vi også forskellig værdi for dem alle tre:

  1. For medierne er portalen et konkret søgeværktøj til at gøre det mangfoldige kildevalg til det nemme valg
  2. For rollemodellerne er den et udstillingsvindue og et community, hvor de kan få værktøjer og rygstøtte til at træde frem.
  3. For virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner er den en profileringsplatform, der kan indgå i deres bidrag til et bæredygtigt samfund.

Du kan læse mere om Divondo på deres hjemmeside.

Relateret indhold