11.06.24 DI Digital Nyheder

Platformizer vil med deres software mindske frafald på uddannelser

Platformizer har skabt en app, der styrker kommunikationen mellem elev, skole og praktikplads på erhvervsuddannelser. Bliv klogere på deres løsning her.

Da Nadia Dietz var ansat på en erhvervsuddannelse, fandt hun det svært at følge med i sine elevers uddannelse, herunder deres trivsel. Derudover oplevede hun ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem elevernes skole- og praktikophold.

Derfor kastede hun sig sammen med to andre over at finde en løsning på problematikken, som forhåbentlig også kunne være med til at forebygge frafald på uddannelsen.

I dag består den løsning af softwaren Schoollab, der kan tilpasses den enkelte skoles uddannelser, mål og behov – alt samlet i en app, som både elever, skole og læremester kan tilgå.

Nadia Dietz sætter her flere ord på, hvad deres løsning kan, og hvad den konkret bidrager med.

Hvad er Schoollab?

Schoollab startede som en simpel app, der kunne tracke elevernes trivsel, mens de var ude i oplæring – således at samarbejdet omkring den enkelte elev kunne styrkes, og skolen kunne hjælpe begge parter, før problematikkerne tog overhånd. Sidenhen har vi tilført elementer og features, der gør, at både elever og læremestre oplever en langt bedre sammenhæng mellem skole og oplæring.

Sidste skud på stammen er en tilføjelse af tilpassede, digitale oplæringserklæringer, der tager højde for den enkelte uddannelses brug og behov – og sikrer at læremester og elev kan udfylde og indsende erklæringerne, efterhånden som målene er opfyldt.

Et bredt samarbejde med erhvervsskoler

Projektet blev søsat sammen med Dalum Landbrugsskole – og samarbejdet med dem, har været uvurderligt for appens succes.

Sidenhen er det faglige udvalg Jordbrugets Uddannelser gået med i projektet, og softwaren er efterhånden foldet ud over hele landbrugsuddannelsen. Senest er et par erhvervsskoler hoppet med på vognen, og hen over sommeren kommer også detail- og kontoruddannelserne på.

I skrivende stund er vi i gang med at implementere softwaren på fire af de store erhvervsskoler i Danmark. Interessen er stor, og vi er selv helt overbeviste om, at vi kan levere en løsning, som de fleste uddannelser med oplæring eller praktikophold vil drage nytte af.

Læs mere om Schoollab på deres hjemmeside.

Relateret indhold