20.06.24 DI Digital Nyheder

Godt at FoU-fradraget øges, men problematisk at fjerne muligheden for straksafskrivninger på softwareudvikling

Det har aldrig været DI Digitals kop te, at forsknings- og udviklingsfradraget (FoU-fradraget) skal finansieres ved at spare på erhvervsstøtten og skære i straksafskrivning af investeringer i computersoftware, som der nu er lagt op til i regeringens udspil.

Det er vigtigt at pointere, at vi i DI Digital overordnet set er begejstrede for regeringens nye erhvervspakke, der blandt andet med ændringer af generationsskifteskatten vil gøre det nemmere og mere gennemskueligt at lade virksomheder gå videre til næste generation. Samtidig forventer vi også, at det øgede FoU-fradrag på 120 pct. vil komme danske virksomheder til gavn. 

Når det så er sagt, har vi udtrykt stærk kritik overfor regeringens planer om, at virksomheder skal finansiere FoU-fradrag gennem erhvervsstøttebesparelser. Vi ved, at det især vil ramme de teknologiske og digitale virksomheder hårdt, hvilket vi finder særdeles uheldigt.

Regeringen har uden tøven allokeret milliarder af kroner til kommuner og forsvar, og der er fortsat et betydeligt økonomisk råderum. I DI Digital opfordrer vi derfor til, at midlerne til at løfte FoU-fradraget findes inden for dette råderum.

I et land som Danmark, der er blandt verdens mest digitaliserede samfund, er det direkte skadeligt at hente finansieringen ved at reducere erhvervsstøtten til softwareudvikling. At vi har så mange innovative digitale virksomheder herhjemme skyldes også, at vi har haft fremsynede politikere, som har vist mod og investeringsvilje i den digitale udvikling af landet.

I DI mener vi grundlæggende, at der ikke skal bruges flere penge på erhvervsstøtte, end det er nødvendigt for at sikre en stærk og konkurrencedygtig udvikling i Danmark. Derfor er vi altid klar til at bidrage til diskussionen om, hvorvidt der er områder inden for erhvervsstøtten, som med fordel kan saneres.

Regeringens forslag er dog et skridt i den forkerte retning og hæmmende for danske it-virksomheder, der er kendt for deres innovation og evne til at udvikle løsninger, der bruges bredt i samfundet og er til gavn for alle danskere.

Erfaringerne fra Frigast-rapporten fra januar, der gennemgik erhvervsstøtteordningerne, og de efterfølgende drøftelser har tydeligt vist, at sanering af erhvervsstøtten er en langt vanskeligere opgave, end mange har antaget.

En væsentlig del af erhvervsstøtten består nemlig af skattefradrag, der er indført for at skabe lige vilkår eller kompensere for andre skadelige regler. Desuden har mange af ordningerne baggrunde i sociale, kulturelle eller regionale politiske ønsker og er ikke direkte rettet mod at støtte erhvervslivet.

På trods af de mange torne i udspillet hilser vi i DI Digital det konkrete forslag om at sikre et permanent FoU-fradrag på 120 procent velkommen. Vi mener dog, at FoU-fradraget ikke bør være afhængig af sanering af erhvervsstøtten, men i stedet bør finansieres via det råderum, som erhvervslivet selv har skabt.

Relateret indhold