01.07.24 DI Digital Nyheder

Videolink vil med deres løsning frigøre hænder i det offentlige

Ved at implementere Videolink skal det være nemmere for ældre at modtage opkald på eget TV fra deres SOSU hjælpere og andre faggrupper ude i kommunerne. Samtidig får de ældre mulighed for at modtage opkald på storskærm fra pårørende og venner.

I denne måned hylder vi Videolink, der med deres produkt vil mindske ensomheden og styrke livsglæden hos alle ældre og svage i samfundet. Vi har spurgt dem om, hvad der optager dem netop nu.

Hvad er videolink?

Videolink er en brugervenlig og unik kommunikationsløsning, som gør det muligt for ældre borgere at modtage skærmbesøg fra plejepersonale og pårørende via deres eget TV. Fokus er på B2G-markedet, hvor Videolink fungerer som en skærmbesøgsløsning til kommunerne.

For at kunne foretage opkald skal man være forhåndsgodkendt af modtageren, hvilket giver de ældre kontrol over, hvem der kan kontakte dem via Videolink. Opkald kan initieres som en "Push opkald", der automatisk går igennem, eller via en "godkender/afbryder" knap i forskellige størrelser.

Skærmbesøg anvendes allerede flittigt i hjemmeplejen og øger produktiviteten i kommunerne. Tablets, som mange kommuner bruger, er ofte svære for ældre at håndtere, hvilket begrænser antallet af borgere, der kan modtage skærmbesøg. Med Videolink kan flere ældre inkluderes, da løsningen er integreret med deres TV, hvilket er mere brugervenligt.

Derudover kan Videolink bruges af pårørende, hvilket yderligere forbedrer de ældres livskvalitet ved at give dem mulighed for at se deres familie på en større skærm.

Hvem retter jeres produkt sig mod?

Vores primære målgruppe er kommunerne, men også sygehuse og andre institutioner kan have gavn af Videolink. For eksempel kan patienthoteller og isolerede patienter bruge løsningen til hurtige konsultationer uden behov for tidkrævende omklædning.

Videolink kan også effektivisere kommunale ydelser ud over hjemmebesøg. En fysioterapeut kan eksempelvis ringe flere borgere op samtidig og gennemføre et genoptræningsmodul, eller der kan tilbydes mindfulness-sessioner til mange borgere på én gang. Psykiatrien har også vist interesse for Videolink til telerehabilitering og telemedicinering. Selv international interesse er opstået, men vores fokus er primært på Norden. Derudover kan private kunder også købe Videolink, og vi har modtaget mange positive anmeldelser fra private brugere.

Hvilken værdi skaber I for jeres kunder?

Ved at implementere Videolink i kommunerne kan flere ældre inkluderes i skærmbesøg, hvilket frigør flere ressourcer. Videolink-PC'en gemmes bag ældres TV og opleves blot som en ny funktion på det velkendte TV, hvilket reducerer risikoen for tekniske problemer sammenlignet med tablets, der kan blive væk eller løbe tør for batteri.

Vores løsning er ikke kun lettere at bruge, men også nemmere at vedligeholde og drifte. Testresultater fra private kunder viser entydigt, at Videolink øger livskvaliteten for de ældre ved at lade dem være en del af deres hjem og omverden.

 

Skrevet af:

Ida Langhede