28.10.20 DI Digital Nyheder

Tillid skal være nøgleord i ny cybersikkerhedsstrategi

Regeringens næste strategi for cyber- og informationssikkerhed tager form frem mod foråret 2021. Aldrig har det været mere relevant at have fokus på cybersikkerhed.

Tal fra Danmarks Statisk viser, at godt halvdelen af danskerne har oplevet it-sikkerhedsproblemer. For virksomhederne gælder det for 11 pct., og mens overvægten af problemerne forekommer i større virksomheder, er det kun desto mere eksistenstruende for de mindre.

Der er brug for konkrete værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne. Derfor bakker Dansk Industri også op om værktøjet sikkerpånettet.dk, der netop er blevet lanceret i denne uge. Her kan du teste sikkerheden på din virksomheds hjemmeside, e-mailserver eller netværksforbindelse. Prøv selv her:  www.sikkerpånettet.dk

I Dansk Industri mener vi, at tilliden er helt central i fremtidens digitale samfund. Vi arbejder selv for at styrke tilliden mellem virksomhed og forbruger, bl.a. gennem den kommende mærkningsordning for digital ansvarlighed og it-sikkerhed, som vi sammen med andre gode parter står bag.

Vi mener dog også, at tilliden til myndighederne blandt borgere og erhvervsliv er grundstenen for det sikre digitale samfund. Regeringens cybersikkerhedsstrategi bør derfor også spille sammen med den kommende digitaliseringsstrategi, hvor vores anbefaling er, at man bruger såkaldt privacy by design, så vi fra starten planlægger alle nye digitale løsninger, så de kan implementeres ansvarligt, forsvarligt og effektivt.

Endelig skal cyberstrategien afspejle, at cyberkriminelle kan sidde på den anden side af kloden og angribe dig, og alligevel skal du melde det til dansk politi, der har begrænsede muligheder for at handle. Strategien skal derfor adressere, hvordan vi håndterer cybertruslernes grænseoverskridende karakter.

Vi skal sikre både digitale og traditionelle virksomheder mod angreb. En ambitiøs og samarbejdsvenlig cybersikkerhedsstrategi fra regeringens side er ikke kun et godt signal – det er en absolut nødvendighed. 

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal