19.11.20 DI Digital Nyheder

Danmark skal være førende på bredbånd i EU

I DI foreslår vi et ambitiøst bredbåndsmål – vi foreslår at vi skal være førende i EU på bredbånd. Ikke bare i år eller i 2025 – men hvert år.

Der foregår i øjeblikket politiske drøftelser blandt teleordførerne om en ny bredbåndsmålsætning. Det skyldes, at den eksisterende målsætning skal genforhandles i år. Den går på, at alle danskere i 2020 skal have adgang til bredbånd på 100/30 Mbit/s.

Målsætningen har tjent os udmærket – den har nemlig sat hurtigt bredbånd på den politiske dagsorden og har faktisk været et mål, man har arbejdet på at nå. Så langt så godt.

For målsætningen var ikke helt god. Den omfattede fx ikke mobilt bredbånd. Ej heller fokuserede den på anvendelsen. Hvis der således er adgang til bredbånd på 100/30 Mbit/s i alle husstande men ingen bruger det, ja så var målsætningen opfyldt. Og det er problematisk. For det er anvendelsen, der skaber værdien. Når virksomheder eller det offentlige på grund af hurtigt bredbånd kan bruge mere avancerede digitale tjenester som IoT og kunstig intelligens så giver det bedre innovation, bedre løsninger og stærkere konkurrenceevne.  

Med DI’s forslag til målsætning kommer der fokus på både dækning, hastighed, anvendelse, mobilt bredbånd og 5G. Vi skal hele vejen rundt om, hvad vi forstår som god digital infrastruktur og ikke mindst anvendelsen af den. I praksis bruger vi den måling som EU laver i form af den såkaldte DESI måling på digital infrastruktur. Det er en sammensat indikator, der måler på disse forskellige faktorer. Danmark bør ligge i top 3 i EU’s måling. I dag ligger vi nr. 1. Se målingen her.

Indikatoren omfatter også mobil bredbånd samt 5G-parathed. Det er relevant for vores konkurrenceevne at virksomhederne får adgang til 5G hurtigt.

Dækningen i yderområder er centralt for et Danmark i digital balance og for erhvervsudviklingen i hele landet. Det har været hovedformålet med den gamle målsætning at nå alle. Denne del er stadig med i vores forslag. Faktisk efterlader den gamle målsætning cirka 150.000 adresser hvor der ikke er hurtigt bredbånd. Her er det forsat vigtigt med en plan for at nå de sidste adresser.

Find hele DI’s forslag til bredbåndsmålsætning her.

Relateret indhold