25.11.20 DI Digital Nyheder

Grøn omstilling går gennem digitalisering

Hvis Danmark skal nå målsætningen om at reducere CO2 med 70 pct. inden 2030 skal der turbo på udviklingen af nye digitale teknologier og en større kobling mellem sektorerne.

Danmark skal reducere sin udledning af klimagasser med 70 pct. (i forhold til 1990) inden 2030 og være CO2-neutralt i 2050. Det besluttede et bredt flertal i Folketinget sidste år.

Vi skal derfor finde virkemidler, der kan sikre, at vi når det ambitiøse mål. Og derfor raser diskussionen om, hvordan vi kommer derhen, og hvor hurtigt det skal gå.

Forslagene spænder vidt fra krav om mindre økonomisk vækst over højere skatter og afgifter til indførsel af ny teknologi, der kan hjælpe med at reducere energiforbruget.

For DI Digital er det åbenlyst, at ny digital teknologi skal være løftestangen, der bringer os i mål.

Der er alt for lidt fokus på potentialerne i ny teknologi, bedre brug af data og digitalisering i den grønne omstilling.

Der skal turbo på udvikling og implementering af nye digitale løsninger i form af datadrevne løsninger, digitale service-platforme og smarte enheder, der kan være med til at reducere udledningen. Analyse af data og brug af sensorer anvendes allerede til at nedsætte energiforbruget. Men der er stadig et kæmpe potentiale for at bruge data på nye og anderledes måder.

Vi har i dag f.eks. enorme mængder af energidata, der opsamles, men slet ikke anvendes. De skal bringes i spil og skabe værdi både inden for og uden for energisektoren med nye typer samarbejder og partnerskaber. Det handler om bedre kobling mellem de forskellige sektorer for at skabe større energifleksibilitet og -optimering med nye smarte løsninger. Og om at identificere og løsne de regulatoriske barrierer for, at det kan lykkes.

Det kalder også på større samarbejde mellem den private og offentlige sektor, hvor man for alvor har rammerne til at accelerere den teknologiske udvikling. Den offentlige sektor skal med sin enorme indkøbsmuskel gå forrest med grønne digitale indkøb. Der er allerede initiativer i gang. Men der er brug for en langt mere tydelig og ambitiøs satsning på nye grønne teknologidrevne løsninger i den offentlige sektor.

Vejen som fortsat grønt forgangsland går gennem ny teknologi og digitalisering.

Relateret indhold