17.09.20 DI Digital Nyheder

Vi skal være bedre til at dele data

Data driver fremtidens forretningsmodeller, og erhvervslivet og offentlige myndigheder er kommet i gang med at bruge data til at løse deres udfordringer. Men for at blive bedre til at bruge data skal vi blive bedre til at dele dem.

I EU-Kommissionens datastrategi vurderes det, at der en potentiel værdi på €1,5 billioner at hente alene ved bedre datadeling og -udnyttelse i industrien. I dag udgør værdien af dataøkonomien i EU 2,4 % af EU’s samlede BNP.

Den store udfordring er, hvordan man tager fuldt hensyn til kundens eller borgerens privatliv og samtidig høster gevinsten ved de enorme indsigter, brug og deling af data kan give.

Underudnyttelsen af data skyldes bl.a. betydelige barrierer og manglende incitamenter. Konsekvensen kan være, at danske virksomheder taber konkurrenceevne, hvis konkurrenter i EU i højere grad evner at skabe platforme for deling af data på deres respektive styrkepositioner. 

DI Digital opfordrer danske virksomheder, myndigheder og organisationer til at anvende og dele data ansvarligt som en langsigtet strategi, der kan give Danmark en international konkurrencefordel.

Specielt inden for brancher som produktion, life science, klima og miljø mv. har Danmark og EU styrkepositioner, men datadeling på tværs af industrier er stadig ikke veludviklet.

Dansk Industri inviterer derfor dig og din virksomhed til en workshop om, hvordan vi i Danmark kan gå forrest og sikre, at danske virksomheder får gavn af bedre deling af virksomhedsdata. Læs mere og tilmeld dig her.

Allerede på mandag den 21. september afholder vi desuden vores DATA for GOOD 2020, hvor vi stiller spørgsmålet ”Hvordan sikrer vi i fællesskab datasikkerhed for borgeren og databaseret værdiskabelse for erhvervsliv og samfund?” Læs mere og tilmeld dig her.

Vi glæder os til dialogen om bedre brug og deling af data.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold