FOTO: Gettyimages

08.12.21 DI Digital Nyheder

Finansloven 2022 efterlader os med større digitale ønsker

Ser man med de digitale briller er der flere gode elementer i finansloven for 2022. I forlængelse af CEO Commitment og Digitaliseringspartnerskabet har vi i DI Digital arbejdet hårdt for, at regeringen prioriterer initiativer, der understøtter den digitale omstilling i virksomhederne. Det er lykkedes, men indholdet på finansloven efterlader stadig meget at ønske.

Fremtidens virksomheder er digitale virksomheder, og hvis de danske virksomheder skal være fremtidens vindere, er det helt afgørende, at vi får indfriet de gevinster, som ny teknologi rummer for alle dele af erhvervslivet. Derfor er det også positivt, at der på finansloven er afsat midler til SMV:Digital-programmet, fordi vi ved, at SMV’erne har brug for hjælp til at komme i gang med deres digitale omstilling

Men digitalisering bringer mere med sig end nye forretningsmodeller. Digitaliseringen rummer også potentialer for smartere arbejdsgange og for at reducere byrder og bøvl. I DI Digital har vi derfor fremhævet digitaliseringspartnerskabets anbefaling om MinVirksomhed som et af de allermest centrale. Visionen med initiativet er, at alle indberetninger til det offentlige i fremtiden skal ske fuldautomatisk og uden administrativt bøvl i virksomhederne. Det er en stor opgave, som selvfølgelig skal deles op i bidder. I DI Digital har vi derfor anbefalet regeringen at starte med regnskabsdata og med de kommende indberetningskrav om ESG-data. Og der skal lyde stor ros til regeringen for at have lyttet – på finansloven lægges der netop op til at følge det råd.

Der er som sagt positive digitale elementer på finansloven for 2022. Men træerne vokser ikke ind i himlen. De altoverskyggende udfordringer om manglende arbejdskraft adresseres ikke, og det er i en tid, hvor vi hører om nedskæringer på it-uddannelserne pga. udflytningsplanerne. Det hænger ikke sammen. Vi får brug for alle de it-specialister, vi kan få fat på, i årerne der kommer. Der er fortsat meget arbejde, der skal gøres, og lige nu venter vi både på en ny cybersikkerhedsstrategi og en ny digitaliseringsstrategi for Danmark.

Og når vi taler om den nye cybersikkerhedsstrategi, så er det uforståligt, at Forsvaret og Digitaliseringsstyrelsen har besluttet, at de ikke ønsker DI Digital eller andre erhvervsorganisationer som medlemmer af Cybersikkerhedsrådet. Respekt for, at der skal sidde virksomheder i Rådet, og vi har også udpeget medlemsvirksomheder, som meget gerne vil deltage. Men en af de helt store udfordringer på cybersikkerhedsområdet er governance - der er et kæmpe behov for et styrket samarbejde på tværs af offentligt/privat. Så set fra min stol er det besynderligt, at erhvervsorganisationerne holdes ude i strakt arm på dette helt centrale område.

Relateret indhold