05.05.21 DI Digital Nyheder

Fælles ansvar for at skabe værdi med data

Mandag den 3. maj var dagen for det første møde i DI’s CEO Commitment taskforce, og formålet var at finde klare svar på, hvordan virksomheder, borgere og myndigheder får verdens bedste rammer for at udnytte værdien af data – ved at dele dem med hinanden.

Store og små virksomheder skal i samarbejde med det offentlige på tryg, sikker og anonym vis kunne dele flere værdifulde data inden for bl.a. sundhed, energi og klima samt byggeri. Vi skal skabe en ny banebrydende praksis i offentlig-privat samarbejde, som vil generere ny viden og samtidig skabe masser af nye produkter og tjenester. Men det kræver, at vi taler åbent om, hvordan vi vil bruge data, og indgår aftaler på tværs af brancher om, at vi VIL trække mest muligt værdi ud af data – til både virksomhedernes og samfundets bedste. 

Ønsket om fælles dataplatforme og bedre deling af data kommer på baggrund af det første møde blandt de 25 topchefer fra det danske erhvervsliv, ikke mindst fra den digitale branche, som vi har samlet i en taskforce – CEO Commitment. Taskforcen skal sikre en tillidsfuld og værdifuld digital omstilling af vores velfærdssamfund og levere indspark til regeringens nye digitaliseringspartnerskab.

I den kommende tid vil der blive afholdt flere møder mellem topcheferne for at komme tættere på de fælles løsninger, der skal til for at fastholde dansk konkurrenceevne og vores velfærdssamfunds høje standard – ved ansvarlig brug af teknologi.

Det er og bliver nødvendigt med stærke rammer for investeringsvillighed og omstillingsparathed, når det handler om at bruge den nyeste teknologi og alle de digitale redskaber, vi kan finde i værktøjskassen – ikke mindst i samarbejde med en stærk digital branche.

Derfor er netop de digitale styrkepositioner og unikke danske muligheder også temaet for DI Digital Årsdag 2021, hvor vi sætter fokus på den afgørende rolle digitalisering og ny teknologi spiller for den grønne og bæredygtige vækst, sundhedssektoren og konkurrencedygtigheden i fremtidens danske virksomheder. DI Digitals medlemmer står overfor store muligheder, men har også et ansvar for at sikre en fortsat ansvarlig brug af teknologi.

Årsdagen afholdes live på en indbydende digital platform, hvor du bl.a. kan besøge den virtuelle Startup Zone og blive introduceret til ”Enhjørningernes Hule”.  Du kan læse mere og tilmelde dig DI Digitals Årsdag 2021 her.

Relateret