28.05.21 DI Digital Nyheder

Den danske fintech succes har behov for flere talenter

Det gavner hele det danske samfund, at vi har digitale fintech-løsninger. I både det offentlige og private skaber fintech vækst, fornyelse og innovation. Men fremtiden kræver løsninger på de massive talentudfordringer, som fintech-branchen kæmper med, og hvis vækstrejsen for dansk fintech skal fortsætte, kræver det bedre betingelser for at tiltrække talent.

Fintech-branchen har oplevet massive vækstrater i de seneste år. Investeringerne er vokset eksplosivt, og siden 2015 er der skabt ca. 1.600 nye job i branchen, og finanssektoren og fintech blev i 2020 udpeget som en af de danske styrkepositioner af Erhvervsministeriet. Men adgangen til talent udgør et stadig større problem for sektoren og for den fortsatte vækst. Danmark er i en hård global konkurrence om fintech-talenterne, der går benhårdt efter de bedste miljøer og de mest attraktive vilkår, og her falder valget desværre langt fra altid ud til Danmarks fordel.

Fintech er mange ting, men handler i bund og grund om at forbedre og automatisere leveringen af finansielle services. Fintech-løsninger kan være alt lige fra betalingssystemer, som gør det nemmere for os at handle på nettet, til nye lønsystemer, bogholderiløsninger, parkeringsapps og investeringsredskaber. Mange af løsningerne skubber på den digitale omstilling i de små og mellemstore virksomheder, og andre er blevet en del af danskernes hverdag – hvem kan f.eks. forestille sig en verden uden mobile pay?

Hvis Danmark også fremover skal bevare den nuværende status som hjemsted for stærke, digitale finansløsninger, hvor ansvarlighed og innovation er i fokus, kræver det derfor målrettet kompetenceudvikling, bedre vilkår for at tiltrække højtspecialiseret talenter, og bedre vilkår for, at startups kan satse på forsknings- og udviklingsaktiviteter.

I DI Digital mener vi, at der er stort potentiale i digitalisering med fintech, og derfor har vi gennem Copenhagen Fintech Policy, som er et samarbejde mellem DI. Finansforbundet, Finans Danmark, Forsikring & Pension og Copenhagen Fintech, lanceret ni anbefalinger til politisk fokus og handling, som skal styrke adgang til talent for fintech i Danmark. Organisationerne har udarbejdet anbefalingerne sammen  med otte fintech-virksomheder og vil blive sendt videre til Folketinget.

Vi håber, at man også på Christiansborg vil se på denne gode mulighed for at skabe yderligere job og vækst i vores samfund, og vi glæder os til at tage dialogen, så vi kan få banet vejen for mere talent til fintech-branchen.

Læs anbefalingerne her.

Fakta om danske fintech-virksom-heder

Antallet af danske fintech-virksomheder er vokset fra 71 til 280 i perioden 2015-2020. Nye jobs skabt gennem fintech i Danmark er steget fra 700 i 2015 til 2.300 i 2021.
Fra 2015-2019 er antallet af partnerskaber mellem fintech og etablerede virksomheder øget fra 10 til 120. Investeringerne i fintech-virksomheder er vokset eksplosivt fra 95 millioner kroner i 2015 til 3.529 millioner kroner i 2020

Relateret indhold