21.04.21 DI Digital Nyheder

Styr på den kunstige intelligens - nødvendig regulering på vej

Kl. 12:00 i dag fremlægger Kommissionen deres forslag til, hvordan anvendelse af kunstig intelligens skal reguleres. EU-Kommissionen tager med forslaget hul på en meget vigtig diskussion om ansvar for brug af data. Og det er i bund og grund dét, som den nye regulering handler om. Hvilke data bruger vi, hvordan bruger vi dem, hvad bruger vi dem til og ikke mindst hvordan vi gør det ansvarligt.

Kunstig intelligens er ny teknologi, der baserer sig på computeranalyse af store mængder af data og kan eksempelvis bruges til automation i produktionsvirksomheder, til bedre diagnosticering i sundhedsvæsenet og til bedre udnyttelse af energien som del af den grønne omstilling.

Men kunstig intelligens kan også anvendes, så det potentielt påvirker den enkeltes liv og muligheder markant. F.eks. som del af en afgørelse om en person får udbetalt sociale ydelser eller går videre i en rekrutteringsproces. Her skal vi f.eks. holde bedre øje med anvendelsen af kunstig intelligens, end hvis man bruger kunstig intelligens til at forbedre produktionen i en virksomhed.

Kommissionens udspil skal ses som en mulighed for, at EU-landene bliver de bedste i verden til at bruge data og kunstig intelligens på en ansvarlig måde. Borgerne skal have tillid til, at brugen af kunstig intelligens respekterer vores grundlæggende menneskerettigheder.

Der er ingen tvivl om, at der er et behov for at regulere området, og det har virksomhederne også efterspurgt, men det skal ske med den rette balance.

Det vil på den ene side sige, at anvendelse af kunstig intelligens fører til beslutninger, resultater og anbefalinger, som man kan stole på, herunder at de er korrekte, ikke-diskriminerende og generelt ikke krænker fundamentale menneskerettigheder. På den måde skaber vi tillid til brugen af teknologien.

På den anden side skal vi huske, at anvendelse af kunstig intelligens bliver en afgørende faktor, når vi skal løse de store samfundsudfordringer vi står overfor – f.eks. den grønne omstilling, fortsat vækst og konkurrenceevne for virksomhederne. Derfor må vi ikke stille urealistiske krav og pålægge virksomhederne store administrative byrder, så vi risikerer, at virksomhederne helt fravælger at bruge kunstig intelligens.

I dag står vi ikke med løsningen, men Kommissionens udspil er et første skridt på vejen til at etablere tillid til brugen af ny teknologi baseret på store mængder data. Vi skal følge implementeringen tæt og justere, hvor der er behov. Det er f.eks. en væsentlig pointe, at det kun er høj-risiko anvendelse, f.eks. i forbindelse med beslutningsstøtte ved diagnosticering i sundhedsvæsenet eller intelligent monitorering og sikring af en stabil energiforsyning, der skal reguleres med lov, og at anden efterfølgende lovgivning ikke må udhule den afgræsning.

Anden anvendelse af kunstig intelligens bør også ske ansvarligt, men kan f.eks. nøjes med at være en del af den kommende mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse – D-mærket – for at vise, at virksomheden tager ansvar for sin anvendelse af kunstig intelligens. D-mærket lanceres senere på året.

Læs Kommissionens udspil her.

Se Dansk Industris pressemeddelelse her.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold