02.06.21 DI Digital Nyheder

Privacy is power og data er viden

Der er ikke et modsætningsforhold mellem samfundsnyttig brug og deling af data på den ene side og ansvarlighed og dataetik på den anden. Vi skal finde måder at dele data på, som befolkningen har tillid til, for på den måde kan vi skabe mærkbare positive forandringer i vores samfund: bedre læring, mere målrettet medicin, bedre sundhedsudstyr og flere grønne løsninger. DI sætter deling af data og betydningen for privatlivets fred til debat på et webinar med international topforsker.

I de seneste år har begreber som digital ansvarlighed, dataetik, datasikkerhed og borgernes retssikkerhed fyldt meget i debatterne om data. Det er sket i takt med, at nye teknologier som fx kunstig intelligens har vist os, hvad teknologien kan og i takt med, at vi har erfaret, hvordan manglende styr på data kan lede til mistillid til demokratiet og vores fælles samfundsmodel.

Med mistillid kommer vi ikke til at opnå resultater og forbedringer med deling af data. Fra samfundets side er det derfor afgørende, at vi får skabt nogle gode rammer for datadelingen. Med en stærk datastrategi på alle væsentlige samfundsområder skal Danmark ikke være bange for at gå forrest med at sætte mange flere data i spil og finde den rette balance, der skaber tillid. Vi skal give god plads til innovation og skabe velstand ved hjælp af data, samtidigt med at vi sikrer privatlivets fred og gør det ansvarligt. Vi kan samtidigt sørge for, at mulighederne for at snyde og svindle i virksomhederne og i den offentlige administration bliver minimeret, og i bedste fald helt forsvinder.

Med en fælles referenceramme for ansvarlig deling af data kan vi skabe en kultur med digital ansvarlighed. En kultur, der giver virksomhederne mulighed for at drive virksomhed og skabe værdi med data, og samtidig fastholder tilliden til hinanden i verdens mest digitaliserede samfund. Et eksempel, der vil gøre det lettere at være digital ansvarlig, er den nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse – D-mærket, som går i luften i 2021 og vil sætte digital ansvarlighed på dagsordenen i virksomhederne og hos deres kunder og samarbejdspartnere.

I morgen inviterer DI Digital og Forskningscenter for offentlig IT på ITU til en samtale mellem Oxford-forsker Carissa Véliz og den danske tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Larsen om dataøkonomiens betydning for privatlivets fred, og om hvordan vi kan undgå, at der blandt borgerne er mistillid til de måder, som data deles og anvendes på. Samtalen, som modereres af CBS-professor (MSO) Mikkel Flyverbom, tager udgangspunkt i Carissa Véliz nye bog ”Privacy is power”.

Det er en ekstremt vigtig debat og en forudsætning for, at vi kan skabe forbedringer i samfundet ved at vinde ny viden ud af data.

Der er stadig pladser til eventet, som er virtuelt. Du kan læse mere og tilmelde dig her

Relateret