26.08.21 DI Digital Nyheder

Vi skal ikke hvile på laurbærrene - vi skal investere mere i digitalisering

Danmark er langt fremme, når det kommer til den digitale dagsorden. Det er blandt andet derfor, at vi har klaret os relativt fornuftigt gennem den globale coronapandemi. Men det er nu, vi skal investere i den digitale omstilling og ruste os til fremtiden, så vi er klar lige meget om den bringer nye kriser eller nye potentialer for vækst.

Højt digitaliserede lande har klaret sig bedre gennem pandemien end mindre digitaliserede lande. Det viser en ny analyse fra Danmarks Nationalbank. Nationalbankens analyse påviser, hvor stor en økonomisk betydning det har, at vi har et stærkt digitalt fundament f.eks. i form af digital kommunikation med det offentlige, god bredbåndsdækning og digitale kompetencer i arbejdsstyrken.

Digitale kompetencer er helt centrale for, at vi kan realisere flere digitale muligheder. Det er det, der skal til for at skabe jobs og vækst, men også den innovation, der er nødvendig for at komme med løsninger til tidens store udfordringer inden for klima, sundhed, bæredygtighed og meget mere. Hvordan vi får klædt flere medarbejdere på med digitale kompetencer, er derfor også omdrejningspunktet i en række af de drøftelser, der foregår i øjeblikket både i DI’s egen CEO Commitment taskforce og regeringens digitaliseringspartnerskab.

Det er generelt positivt, at vi kan se, at digitalisering er kommet højere på agendaen i danske virksomheder. DI Digitals nyeste analyse viser, at flere danske virksomheder anvender avancerede teknologier og har gang i flere digitale projekter sammenlignet med 2019. 67 pct. af de adspurgte virksomheder har digitaliseringsprojekter i gang, sammenlignet med 59 pct. i 2019.

Det er blandt andet teknologier som kunstig intelligens og Internet of Things, som er steget væsentligt i anvendelse. Der ligger enorme forretningsmuligheder for danske virksomheder, bl.a. fordi det sætter virksomheder i stand til at udnytte data om deres kunder og deres egen forretning til at udvikle nye produkter og videreudvikle de eksisterende.

Så det går den rigtige vej for digitalisering af danske virksomheder. Men at holde momentum kræver, at både offentlige parter og den enkelte virksomhedsleder bliver ved med investere i nye innovative digitale løsninger. Politisk er det noget DI Digital skubber på med fuld skrue. For vores medlemsvirksomheder er der også masser inspiration at hente ift. at sætte flere konkrete digitale tiltag i gang i virksomheden.

Læs mere om støtte til digital transformation af din virksomhed her.

Du kan læse Danmarks Nationalbanks analyse her.

Relateret indhold