10.09.21 DI Digital Nyheder

Databeskyttelse - en forudsætning for konkurrenceevne

Den digitale transformation er i fuld gang, og danske virksomheder, store som små, benytter sig i stigende grad sig af nye teknologier, der bidrager til både produktiviteten og konkurrencedygtigheden.

For eksempel viser nye tal fra Danmarks Statistik, at kunstig intelligens i 2021 anvendes af over 4.000 danske virksomheder med minimum ti ansatte svarende til 24 pct. En stigning, som er markant i forhold til 2020, hvor 11 pct. benyttede teknologien.

Med  den digitale udvikling følger også nye problemstillinger, som der skal tages hånd om – det gælder særligt datasikkerhed. GDPR-lovgivningen satte gang i en kulturændring ift. den måde vi omgås data. Det er selvsagt positivt, at der bliver passet godt på vores personlige data, og det er helt afgørende, at myndigheder og virksomheder anvender data ansvarligt.

Men det stærke fokus på sikkerhed må ikke blive en hæmsko for den digitale udvikling. På Databeskyttelsesdagen den 8. september, satte vi netop fokus på, hvordan vi lykkes med at finde balancen. Vi har denne sommer mærket effekten af Schrems II-sagen, og hvordan usikre rammer kan bremse digitaliseringsprojekter, som ellers var godt i gang. Afgørelsen har skabt stor frustration og tvivl blandt virksomheder og myndigheder om anvendelsen af cloud-løsninger.

Danskerne har generelt høj tillid til, at virksomhederne og offentlige myndigheder behandler deres data på en ansvarlig måde. Den tillid skal vi værne om. Hvis der er tillid til, at offentlige myndigheder og virksomheder passer ordentligt på data, så er vi allerede langt med den fortsatte digitalisering af Danmark.

Derfor er det afgørende, at der er hjælp, rådgivning og vejledning at hente. Bl.a. hos Datatilsynet, hvor der skal være tilstrækkelige ressourcer til at kunne støtte virksomhederne.

Det er ligeledes den tænkning, som ligger bag D-mærket, som vi har igangsat i DI digital sammen med en række samarbejdspartnere. Med D-mærket vil vi løfte niveauet for datasikkerhed i de danske virksomheder, uden at skabe for meget bureaukrati. D-mærket kommer snart, og vi glæder os til at få høstet de første erfaringer. Læs mere om D-mærket her

 

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2084 0194
  • E-mail riz@di.dk

Relateret indhold