FOTO: Gettyimages

16.09.21 DI Digital Nyheder

DI Digital: Kunstig intelligens er en gevinst for virksomhederne

Den digitale omstilling er i fuld gang i de danske virksomheder.

En analyse fra Danmarks Statistik viser bl.a., at kunstig intelligens anvendes af over 4.000 danske virksomheder med minimum ti ansatte svarende til 24 pct. i 2021. Det er en markant stigning fra 2019 og 2020, hvor hhv. 6 pct. og 11 pct. danske virksomheder tog teknologien i brug.

Det er der god grund til. Nye analyser viser, at de virksomheder, der investerer i ny teknologi forbedrer deres konkurrenceevne, styrker væksten og forbedrer produkter og services.

Kunstig intelligens bruges i dag til automation i produktionsvirksomheder og optimering af produktionsudstyr, som ultimativt sætter virksomhederne i stand til at skabe bedre produkter, tjenester og ydelser til deres kunder samt til at håndtere vigtige samfundsudfordringer som f.eks. klimaforandringer. Med kunstig intelligens kan virksomheder skabe innovative forretningsmuligheder for sig selv, som samtidig er mere bæredygtige.

Kunstig intelligens er samtidig et vigtigt element for at lette arbejdsgange og fremstille bedre produkter. Derfor er det vigtigt, at mange virksomheder er i gang med deres digitale transformation. Brugen af kunstig intelligens er, og vil fortsat være et kompetenceparameter, som vi i fremtiden skal have fokus på at udnytte.

Potentialet er stort, og derfor har vi en vigtig opgave i at bringe kunstig intelligens ned på et praktisk anvendeligt niveau, så teknologien kan brede sig ud til flere. Det er afgørende at flere kommer med på vognen og får gjort sig erfaringer med anvendelsen af nye teknologier. Her tænker jeg særligt på SMV’erne.

Flere virksomheder oplever også barrierer. F.eks. viser analysen fra Danmarks Statistik, at 70 pct. af de virksomheder, som ikke benytter kunstig intelligens begrunder det i manglende viden og erfaring. Men det må ikke blive en bremseklods. Det handler om at komme i gang med at anvende kunstig intelligens, så man får skabt sig erfaringer og indsigt i mulighederne. Som analysen også viser, er der alt for store potentielle gevinster til, at vi kan tillade os ikke at gribe mulighederne.

I DI Digital sidder vi klar med professionel rådgivning og hjælp til, hvordan du skal gribe din digitale transformation an. Gennem vores arrangementer, netværksmøder og udvalg har vi redskaber og gode eksempler fra vores medlemmer. Derfor står vi altid klar med en hjælpende hånd.

Hvis du som SMV’er har en god idé inden for digital omstilling, så kan du søge om tilskud til rådgivning eller investering til f.eks. e-handel eller e-eksport hos SMV:Digital. Læs mere her.

 

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2084 0194
  • E-mail riz@di.dk

Relateret indhold