18.03.21 DI Digital Nyheder

DI: Digitalisering skal løfte Danmark

Tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige er sammen med fremsynede politikere en vigtig del af forklaringen på, at Danmark er et af verdens mest digitale samfund, som resten af verden beundrer. Og netop den digitalisering har betydet, at vi har klaret os bedre gennem krisen end mange andre lande. Nu skal vi videre. Derfor har vi i dag lagt den store plan frem.

DI har i dag præsenteret et udspil med 46 konkrete forslag til, hvordan ny teknologi som f.eks. kunstig intelligens og omfattende brug af data kan give bedre behandling på sygehusene og i hjemmet, mere grøn omstilling, mere effektive virksomheder og en offentlig sektor, som leverer endnu bedre service til danskerne.

Blandt forslagene er en  håndsrækning til digitalisering af SMV’erne – de mange små og mellemstore virksomheder, som udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Centralt i udspillet står også forslag om langt bedre udnyttelse af Danmarks digitale råstof – borgernes, virksomhedernes og det offentliges data, flere digitale kompetencer til alle og et nyt nationalt digitaliseringsråd, som skal sikre, at de ambitiøse planer om digitalisering af landet føres ud i livet – i dag, i morgen og i fremtiden.

DI foreslår, at der sættes 10 mia. kr. af på finansloven over de næste fire år til den digitale udvikling af vores samfund. Der er behov for at investere i digitaliseringen, hvis vi fortsat vil udvikle vores samfund med brugen af ny teknologi og digitale værktøjer til gavn for virksomheder og borgere. Pengene skal bl.a. bruges på et markant løft af de digitale kompetencer lige fra folkeskolen til de videregående uddannelser for at sikre virksomhederne tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Udspillet kommer samtidig med, at DI har samlet topledere fra danske virksomheder i en taskforce - CEO Commitment, der skal levere indspark til regeringens nye digitaliseringspartnerskab. Således er de 46 forslag i udspillet nu på gaden som oplæg til drøftelserne vi står overfor i Danmark, hvor vi skal samles om et konkret ansvar og prioritering af indsatsområder, der skal udgøre de næste digitale skridt. Hvor vil vi gerne hen med digitaliseringen af vores samfund? Og hvordan får vi alle med – borgere, samlet erhvervsliv og myndigheder?

DI’s netop præsenterede plan er næste skridt i udviklingen af erhvervslivet og vores velfærdssamfund med teknologiens hjælp. Vi kan redde klimaet, arbejdspladserne og vores helbred, hvis vi er klar til at gi’ den gas og bruge den nyeste teknologi og alle digitale redskaber, vi kan finde i værktøjskassen – ikke mindst i samarbejde med en stærk digital branche.

Læs DI’s udspil ”Digitalisering der flytter Danmark”.