04.02.21 DI Digital Nyheder

Nej tak til høj afgift på smartphones

Der kan være nye afgifter på vej til smartphones og computere, når kulturordførerne i disse uger drøfter blankmedieordningen. DI håber på en bred politisk aftale, så vi kan få en balanceret løsning på en efterhånden gammel sag.

Blankmedieordningen handler om, at der historisk har været en afgift på en række tomme – blanke – medier som CD’ere, DVD’ere og kassettebånd. I disse dage er diskussionen imidlertid endt på, hvor stor en afgift, der skal lægges på vores allesammens smartphones.

Afgiften er en kompensation til kunstnerne, når du som musikforbruger fx kopierede dine lovligt købte CD’er, lagde dem ind på din PC eller kopierede dem ned på en tom, blank CD, så yndlingspladen kunne ligge fast både i hjemmet og i sommerhuset.

Det var der utvivlsomt en del, der gjorde for nogle år siden. Det kalder man lovlig privatkopiering, og det skal kunstneren naturligvis kompenseres for. Det er historisk sket ved at pålægge en afgift, når du køber de blanke, tomme medier.

Danskernes digitale vaner ændrer sig dramatisk i disse år. I dag er det alene 15 pct. af befolkningen, der formodes at foretage privatkopiering – en konsekvens af, at de fleste er overgået til lovlige streaming-løsninger. Det vil sige knapt hver syvende dansker har privatkopieret inden for de seneste seks måneder. Man fristes til at spørge, hvem er egentligt hver syvende, der gør det, da det efterhånden er både besværligt og i den grad erstattet af brugervenlige lovlige streamingtilbud.

DI har en forventning om, at denne andel vil falde i de kommende år, og på den måde snart nå et niveau, hvor omkostningerne ved at drive den her omfordelingsordning bliver dyrere end det beløb, der faktisk omfordeles.

Det er derfor afgørende, at de nuværende politiske forhandlinger om blankmedieafgiften er baseret på opdateret viden om, hvordan almindelige danskere rent faktisk ser film, hører musik, herunder foretager lovlig privatkopiering.

DI mener også, at det er nødvendigt med en bred politisk aftale, så man kan nå et balanceret niveau for en kompensation, sådan som det tidligere Blankmedieudvalg, der undersøgte sagen i 2017, foreslog. Det vil forhindre, at afgiften på en mobiltelefon ikke bliver uforholdsmæssig høj i forhold til den reelle privatkopiering.

Det er skadeligt for digitaliseringen, og desuden ikke rimeligt at lægge op til overkompensation.

Samtidig er vi nødt til hele tiden at se på, om den lovlige privatkopiering har nået et så lavt niveau, at det ikke giver mening at fortsætte en historisk afgift på hver eneste smartphone, spillekonsol og computer.

Relateret indhold